TEST-VIEW

Modlitby matiek
29. septembra 2022
Spoločenstvo Modlitby matiek vzniklo v r. 1995 v Anglicku. Založili ho dve staré mamy, ktoré veľmi ustarostené o svoje deti  sa začali  odovzdanejšie modliť. Modlili sa špeciálne za svoje deti a k modlitbám prizvali…
Čo a kde robíme
29. septembra 2022
Kongregácia podľa myšlieny zakladateľa prijala ako svoje apštoláty prácu vo farnosti a výchovu mladých. Práca vo farnosti spočíva vo formácii spoločenstva spoločenstiev a obnove duchovného života veriacich. Výchova mladých má…
Na kopci
29. septembra 2022
OZ Na kopci je partia mladých ľudí, ktorá sa vo voľnom čase venuje deťom a mládeži z Veľkých Levár a okolia. Našu činnosť vykonávame už niekoľko rokov na Záhorí na…
Katolícka jednota Slovenska
29. septembra 2022
Katolícka jednota Slovenska ako občianske združenie pôsobí vo Veľkých Levároch od roku 1992, aj keď vytvorenie živého spoločenstva vo farnosti siaha do obdobia rokov 1989 – 90. Bolo to obdobie…
Bratstvo živého ruženca
29. septembra 2022
Bratstvo živého ruženca v našej farnosti pôsobí už odpradávna. Súčasnosť však môžeme datovať od roku 2000. Vtedy bolo na podnet nášho duchovného otca p. Jaroslava Kinku, CR, pôvodné spoločenstvo rozpustené…
Hieronym Kajsiewicz
29. septembra 2022
Bol jedným z charizmatických osobností XIX. storočia otvorený okolitému svetu, nadaný kazateľ, duchovný vodca, náboženský spisovateľ a básnik, generál zmŕtvychvstalcov a spoluzakladateľ ženskej rehole „Nepoškvrnenéhno počatia Panny Márie“Cítil sa dobre v pastorácii, zakladal…

—–

Vrúcne poďakovanie

Malá spomienka veľkolevárskych farníkov. Písal sa rok 1993. Všetci sme netrpezlivo očakávali nového duchovného pastiera. Zo spomienok vyberám: „ Bol horúci letný deň. Stretla som neznámeho mladého pána. Bol na ...

Júnové spomienky

Mesiac jún je zasvätený Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Počas celého mesiaca sa veriaci pred každou svätou omšou modlili litánie k Božskému Srdcu. Modlitba Cirkvi si uctieva a oslavuje aj Ježišovo srdce, ...

Máj v našej farnosti

Mesiac máj je v Cirkvi oddávna zasväteným mesiacom Panny Márie. V jej prítomnosti sa cítime bezpečnejšie vo všetkých ťažkostiach a krížoch života. V modlitbách prosíme o pomoc.. „naša láskavá a ...

290. výročie vysvätenia kostola Mena Panny Márie vo Veľkých Levároch

si pripomenieme v nedeľu 10. septembra 2023. Slávnostnú svätú omšu o 10.00 hod bude slúžiť bratislavský arcibiskup – metropolita Stanislav Zvolenský ...

Pozvánka na organový koncert

Srdečne pozývame na organový koncert študentov a pedagógov Cirkevného konzervatória z Bratislavy v nedeľu 25. júna 2023 o 16. hodine, pri príležitosti tohtoročného výročia 290 rokov posvätenia kostola Mena Panny ...

Pešia púť k  Obdivuhodnej Matke Františke

Láska Ježišovho Srdca ju podnecovala pomáhať ľuďom v núdzi, najmä dievčenskej mládeži. Matka Františka zakladateľka Kongregácie Dcér Božskej Lásky už v detstve pociťovala túžbu celkom sa darovať Bohu, obetovať sa ...

Spomienky na kalendárny rok 2022 v našej farnosti.

Často si povieme: „ako ten čas letí“. Zdá sa nám, že len včera boli sviatočné dni a už sme v kalendári obrátili nejeden list. Snáď by sme chceli zo zvedavosti ...

Pozvánka na adoráciu

Stretnutie pri Ježišovi v Najsvätejšej sviatosti oltárnej - ADORÁCIA - je v našom kostole umožnená v nedeľu od 17.00 hod. do začiatku sv. omše o 18.30 hod ...

Sviatosť birmovania v našej farnosti

Dňa 16. októbra 2022 sa ozýval hlahol zvonov z nášho chrámu. Mnohí veriaci a hlavne birmovanci s napätím očakávali slávnostný príchod pána arcibiskupa Stanislava Zvolenského, ktorý im udelí Sviatosť birmovania ...

DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (rok A), 15. októbra 2023

Liturgický kalendár: lc kbs.sk Utorok: Spomienka Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníkaStreda: Sviatok SV. LUKÁŠA, EVANJELISTUNedeľa: DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Úmysly sv. omší: 16.10.2023 – Pondelok:08.00 h – Za + rodičov…...

DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (rok A), 8. októbra 2023

Liturgický kalendár: lc kbs.sk Nedeľa: DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Úmysly sv. omší: 9.10.2023 – Pondelok:08.00 h – Za + svokra Antona 10.10.2023 – Utorok:17.30 h – Za + rodičov…...

DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (rok A), 1. októbra 2023

Liturgický kalendár: lc kbs.sk Pondelok: Spomienka Svätých anjelov strážcovStreda: Spomienka Sv. Františka Assiského, diakona a rehoľníkaSobota: Spomienka Ružencovej Panny MárieNedeľa: DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Úmysly sv. omší: 2.10.2023 – Pondelok:08.00 h –…...

DVADSIATA PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (rok A), 24. septembra 2023

Liturgický kalendár: lc kbs.sk Streda: Spomienka Sv. Vincenta de Paul, kňazaPiatok: Sviatok SV. MICHALA, GABRIELA A RAFAELA, ARCHANIELOVSobota: Spomienka Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa CirkviNedeľa: DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Úmysly sv. omší: 25.9.2023…...

Pobožnosť pri hrobe zosnulých kňazov a rehoľných sestier, v minulosti pôsobiacich v našej farnosti

V rámci osláv 290.výročia vysvätenia farského  kostola sme si v nedeľu 17.septembra 2023  pripomenuli ľudí, ktorí v minulosti pôsobili vo farnosti ako kňazi a rehoľné sestry. Zišli sme sa na pobožnosti na novom cintoríne,…...

DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (rok A), 17. septembra 2023

Liturgický kalendár: lc kbs.sk Streda: Spomienka Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov a mučeníkovŠtvrtok: Sviatok SV. MATÚŠA, APOŠTOLA A EVANJELISTUSobota: Spomienka Sv. Pia z Pietrelciny, kňazaNedeľa: DVADSIATA PIATA NEDEĽA…...

Slávnostná svätá omša k 290. výročiu kostola

Vo Veľkých Levároch si v týchto dňoch pripomíname 290. výročie posvätenia  farského kostola Mena Panny Márie. V nedeľu 10.9.2023 sa v kostole konala slávnosť, na ktorej  farár  P. Jaroslav Kinka CR privítal otca…...

DVADSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (rok A), 10. septembra 2023

Liturgický kalendár: lc kbs.sk Utorok: Spomienka Najsvätejšieho mena Panny MárieStreda: Spomienka Sv. Jána Zlatoústeho, biskupaŠtvrtok: Sviatok POVÝŠENIE SV. KRÍŽAPiatok: Slávnosť SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKASobota: Spomienka Sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkovNedeľa: DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA…...

Prednáška o histórii kostola Mena panny Márie vo Veľkých Levároch 3.septembra 2023

Kostol Mena Panny Márie vo Veľkých Levároch slúži obyvateľom a návštevníkom obce už 290 rokov. Prečo ho naši predkovia postavili? Kto bol staviteľom kostola?  Ktorých svätcov predstavujú sochy vo výzdobe …...