TEST-VIEW

Modlitby matiek
29. septembra 2022
Spoločenstvo Modlitby matiek vzniklo v r. 1995 v Anglicku. Založili ho dve staré mamy, ktoré veľmi ustarostené o svoje deti  sa začali  odovzdanejšie modliť. Modlili sa špeciálne za svoje deti a k modlitbám prizvali…
Čo a kde robíme
29. septembra 2022
Kongregácia podľa myšlieny zakladateľa prijala ako svoje apštoláty prácu vo farnosti a výchovu mladých. Práca vo farnosti spočíva vo formácii spoločenstva spoločenstiev a obnove duchovného života veriacich. Výchova mladých má…
Na kopci
29. septembra 2022
OZ Na kopci je partia mladých ľudí, ktorá sa vo voľnom čase venuje deťom a mládeži z Veľkých Levár a okolia. Našu činnosť vykonávame už niekoľko rokov na Záhorí na…
Katolícka jednota Slovenska
29. septembra 2022
Katolícka jednota Slovenska ako občianske združenie pôsobí vo Veľkých Levároch od roku 1992, aj keď vytvorenie živého spoločenstva vo farnosti siaha do obdobia rokov 1989 – 90. Bolo to obdobie…
Bratstvo živého ruženca
29. septembra 2022
Bratstvo živého ruženca v našej farnosti pôsobí už odpradávna. Súčasnosť však môžeme datovať od roku 2000. Vtedy bolo na podnet nášho duchovného otca p. Jaroslava Kinku, CR, pôvodné spoločenstvo rozpustené…
Hieronym Kajsiewicz
29. septembra 2022
Bol jedným z charizmatických osobností XIX. storočia otvorený okolitému svetu, nadaný kazateľ, duchovný vodca, náboženský spisovateľ a básnik, generál zmŕtvychvstalcov a spoluzakladateľ ženskej rehole „Nepoškvrnenéhno počatia Panny Márie“Cítil sa dobre v pastorácii, zakladal…

—–

Zásvätná púť do Žarošic

V posledný septembrový deň sa hŕstka veriacich z našej farnosti vydala na púť do Žarošic. Nazrime do histórie tohto pútnického miesta. Spoľahlivým sprievodcom sú nám informácie čerpané z brožúrky „Zlatá ...

POZVÁNKA NA FARSKÉ MISIE

V rámci osláv 290. výročia nášho chrámu sa v dňoch 10. až 17. decembra v našej farnosti uskutočnia misie ...

Pobožnosť pri hrobe zosnulých kňazov a rehoľných sestier, v minulosti pôsobiacich v našej farnosti

V rámci osláv 290.výročia vysvätenia farského  kostola sme si v nedeľu 17.septembra 2023  pripomenuli ľudí, ktorí v minulosti pôsobili vo farnosti ako kňazi a rehoľné sestry. Zišli sme sa na pobožnosti na novom cintoríne, ...

Slávnostná svätá omša k 290. výročiu kostola

Vo Veľkých Levároch si v týchto dňoch pripomíname 290. výročie posvätenia farského kostola Mena Panny Márie. V nedeľu 10.9.2023 sa v kostole konala slávnosť, na ktorej farár P. Jaroslav Kinka ...

Prednáška o histórii kostola Mena panny Márie vo Veľkých Levároch 3.septembra 2023

Kostol Mena Panny Márie vo Veľkých Levároch slúži obyvateľom a návštevníkom obce už 290 rokov. Prečo ho naši predkovia postavili? Kto bol staviteľom kostola? Ktorých svätcov predstavujú sochy vo výzdobe ...

Habánske hody vo Veľkých Levároch 2023

sme oslávili v nedeľu 2.júla, teda práve na sviatok Navštívenia Panny Márie u Alžbety, slávnostnou svätou omšou na priestranstve pred Habánskou kaplnkou. P. Jaroslav Kinka CR v kázni vyzdvihol statočnosť ...

Umelecký zážitok z organového koncertu

Tohtoročné 290. výročie posvätenia kostola mena Panny Márie prišli pozdraviť študenti a pedagógovia Cirkevného konzervatória v Bratislave. Študenti konzervatória účinkovali pod vedením pedagogičiek Mariety Puhovichovej a Márie Králikovej – Zajíčkovej. Koncom  júna ...

Vrúcne poďakovanie

Malá spomienka veľkolevárskych farníkov. Písal sa rok 1993. Všetci sme netrpezlivo očakávali nového duchovného pastiera. Zo spomienok vyberám: „ Bol horúci letný deň. Stretla som neznámeho mladého pána. Bol na ...

Júnové spomienky

Mesiac jún je zasvätený Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Počas celého mesiaca sa veriaci pred každou svätou omšou modlili litánie k Božskému Srdcu. Modlitba Cirkvi si uctieva a oslavuje aj Ježišovo srdce, ...

NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO (rok B), 19. mája 2024

Liturgický kalendár: lc kbs.sk Pondelok: Spomienka Preblahoslavenej Panny Márie, Matky CirkviŠtvrtok: Sviatok NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZANedeľa: Slávnosť NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE Úmysly sv. omší: 20.5.2024 – Pondelok:08:00 h…...

SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (rok B), 12. mája 2024

Liturgický kalendár: lc kbs.sk Utorok: Sviatok SV. MATEJA, APOŠTOLAŠtvrtok: Spomienka Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníkaNedeľa: Slávnosť ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO Úmysly sv. omší: 13.5.2024 – Pondelok:08:00 h – Za +…...

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (rok B), 5. mája 2024

Liturgický kalendár: lc kbs.sk Štvrtok: Slávnosť NANEBOVSTÚPENIE PÁNANedeľa: SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA Úmysly sv. omší: 6.5.2024 – Pondelok:08:00 h – Za + rodičov Gregorových, Krchňákových, starých rodičov, sestru, švagra, ostatnú zomrelú…...

PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (rok B), 28. apríla 2024

Liturgický kalendár: lc kbs.sk Pondelok: Sviatok SV. KATARÍNY SIENSKEJ, PANNY A UČITEĽKY CIRKVI, PATRÓNKY EURÓPYStreda: Spomienka Sv. Jozefa, robotníkaŠtvrtok: Spomienka Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa CirkviPiatok: Sviatok SV. FILIPA A…...

ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (rok B), 21. apríla 2024

Liturgický kalendár: lc kbs.sk Utorok: Spomienka Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníkaŠtvrtok: Sviatok SV. MARKA, EVANJELISTU Nedeľa: PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA Úmysly sv. omší: 22.4.2024 – Pondelok:08:00 h – Za + sestru…...

Laudato si‘- encyklika, ktorú by sme mali spoznať všetci.

Pápež František ponúka túto encykliku  všetkým ľuďom dobrej vôle. Chce nás prebrať z letargie, ľahostajnosti a sebavedomia plynúceho z nevedomosti…  Upozorniť na naše vedomé aj nevedomé konanie, na súvislosti, ktoré treba…...

TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (rok B), 14. apríla 2024

Liturgický kalendár: lc kbs.sk Nedeľa: ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA Úmysly sv. omší: 15.4.2024 – Pondelok:08:00 h – Za + Štefana Galbu a rodičov z oboch strán 16.4.2024 – Utorok:18:30…...

DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA, NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA (rok B), 7. apríla 2024

Liturgický kalendár: lc kbs.sk Pondelok: Slávnosť ZVESTOVANIA PÁNAŠtvrtok: Spomienka Sv. Stanislava, biskupa a mučeníkaNedeľa: TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA Úmysly sv. omší: 8.4.2024 – Pondelok:08:00 h – Na poďakovanie s prosbou o Božie požehnanie…...

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA (rok B), 31. marca 2024

Liturgický kalendár: lc kbs.sk Nedeľa: DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA, NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA Úmysly sv. omší: 1.4.2024 – Pondelok:10:00 h – Na poďakovanie s prosbou o Božie požehnanie pre Kongregáciu Zmŕtvychvstania nášho…...