Na kopci

OZ Na kopci je partia mladých ľudí, ktorá sa vo voľnom čase venuje deťom a mládeži z Veľkých Levár a okolia.

Našu činnosť vykonávame už niekoľko rokov na Záhorí na vlastné náklady a bez nároku na odmenu. V roku 2014 sme sa rozhodli „zinštitucionalizovať“ a založili sme NA KOPCI – Občianske združenie. Odvtedy sa nám podarilo získať pravidelnú finančnú podporu na zabezpečenie našich aktivít z obce Veľké Leváre, farnosti Veľké Leváre, či Bratislavského samosprávneho kraja.

V dnešnej technologickej dobe je bežným javom, že deti namiesto toho, aby počas voľného času trávili svoj čas v kolektíve kamarátov, uprednostňujú počítače alebo tablety. Je samozrejmé, že tento trend nie je možné zastaviť, a to nie je ani našim cieľom (veď aj my pracujeme každodenne s počítačmi a novými technológiami), avšak domnievame sa, že organizovanie športových, kultúrnych a voľno-časových aktivít pre deti a mládež napomáha jeho správnemu korigovaniu . Zjednodušene tvrdíme, že deti sa nemôžu nudiť.

V obci Veľké Leváre a okolitých dedinách sa tešíme obľube detí a mladých už takmer deviaty rok. Teda aspoň v to veríme. Postupne sa okruh našich kamarátov rozrastá a z detí postupne vyrastajú noví organizátori. Práve toto nás motivuje k príprave a realizácií ďalších akcií nielen v priebehu školského roka, ale aj v lete.

Takže ako to vyzerá, keď sa zoskupí desať vysokoškolákov (väčšina už aj ukončených) a niekoľko stredoškolákov a venuje svoj voľný čas deťom a mládeži? Pripravujú sa letné tábory, dni detí, karnevaly, adventné workshopy, koledovanie, detské stanovačky, zážitkové stanovačky pre násť-ročných ako napr. #PREŽI, športové turnaje, Habánske hodové dni a ich tvorivé dielne alebo jednodňové výlety.

Ak by ste mali záujem vedieť o nás viac, navštívte našu webstránku Na Kopci

Tešíme sa na vás!