Modlitby matiek

Spoločenstvo Modlitby matiek vzniklo v r. 1995 v Anglicku. Založili ho dve staré mamy, ktoré veľmi ustarostené o svoje deti  sa začali  odovzdanejšie modliť. Modlili sa špeciálne za svoje deti a k modlitbám prizvali aj ďalšie matky. S božou pomocou zostavili texty a program modlitbových stretnutí, ktoré sa v krátkom čase bez akejkoľvek reklamy rozšírili po celom svete. Vznikla komunita ÚTECHA, ktorú tvoria modliace sa matky, otcovia i deti.  

Na to, aby  vznikla skupinka MM stačí, aby sa začali modliť  dve matky, ktoré si dôverujú. Priebeh modlitieb je daný pravidlami MM. Každá skupinka je otvorená pre prijatie ďalších matiek, ktoré by sa chceli pridať k MM. Maximálny počet matiek v skupinke je osem. Ak sa tento počet v skupinke ustáli, môže sa skupinka rozdeliť na dve menšie, aby mohli prijať ďalšie matky.

Skupinky MM z našej farnosti sú súčasťou tejto komunity.   Spoločnou modlitbou odovzdávame Ježišovi naše deti, modlíme sa i za rôzne ďalšie osobné a spoločné úmysly. Modlitby matiek na celosvetovej úrovni tvoria veľkú komunitu, ktorá sa zjednocuje v modlitbách za všetky  úmysly každej skupinky modliacich sa matiek. Veríme, že tieto naše spoločne premodlené chvíle sú veľmi dôležité pre  naše deti, naše rodiny, spoločenstvá a celý svet.

Pravidlá, texty modlitieb a podrobné informácie o MM na Slovensku nájdete na: www.modlitbymatiek.sk.
Veľké Leváre, január 2022
Spracovala: Mária Biksadská

Neboli nájdené žiadne články.