Kto sme

Bogdan Janski, človek žijúci vo svete, človek, ktorý hľadal a našiel Boha, načrtol idey oživenia viery a apoštolátu ľudí žijúcich vo svete. Až jeho dvaja spoločníci Piotr Semenenko a Hieronym Kajsiewicz celé duchovné dedičstvo skoro zomrelého zakladateľa doplnili, prehĺbili a usporiadali.

Ako každá rehoľná komunita, aj táto sa riadi evanjeliovými radami: čistotou, chudobou a poslušnosťou.

Naše poslanie:

• Ohlasovanie veľkonočného mystéria a svedčenie o ňom.
• Presvedčenie, že Boh nás miluje bezpodmienečne.
• Zvestovanie oslobodenia a spásy každej osoby a celej spoločnosti zo smrti k životu, v ktorom každé zlo a nespravodlivosť budú porazené.
• Voláme všetkých, predovšetkým mládež a rodiny, do spoločenstiev Zmŕtvychvstalého Krista, v ktorých žiari viera, nádej a láska.
• Dušpastierskou vychovávateľskou službou sa obraciame ku všetkým ľuďom, zvlášť sa solidarizujeme s ľuďmi poníženými nespravodlivými štruktúrami.
• Pomáhame laikom spĺňať patričnú im prorockú a premieňajúcu funkciu vo svete tým, že im dávame hlbšiu skúsenosť veľkonočnej dynamiky v ich živote.
• Podieľame sa na Kristovej túžbe, aby bol zapálený oheň Božej lásky v srdci každého človeka na tejto zemi.