Udalosti a pozvánky

Laudato si‘- encyklika, ktorú by sme mali spoznať všetci.

Pápež František ponúka túto encykliku  všetkým ľuďom dobrej vôle. Chce nás prebrať z letargie, ľahostajnosti a sebavedomia plynúceho z nevedomosti...  Upozorniť na naše vedomé aj nevedomé konanie, na súvislosti, ktoré treba ...

Vo Veľkých Levároch sa konal ekumenický Svetový deň modlitieb

Každoročne začiatkom marca sa koná ekumenický Svetový deň modlitieb (SDM), ktorý spája veriacich po celom svete v modlitbách vždy za niektorú krajinu. Texty modlitieb a piesne pripravujú každý rok kresťanské ...

Soška Panny Márie

putuje po rodinách našej farnosti už 20 rokov. Sošku si odovzdávame z rodiny do rodiny, kto má záujem ju prijať, aby sa pri nej členovia rodiny modlili na svoje rôzne ...

Svätá omša  za Božie požehnanie pre Kongregáciu Zmŕtvychvstania Nášho Pána Ježiša Krista pri príležitosti 188. výročia vzniku.

„ Bohu vďačím za všetko, v ňom je celá moja nádej! “   Bohdan Jaňski V sobotu 17. februára  na svätej omši veriaci našej farnosti vyprosovali Božie požehnanie pre Kongregáciu Zmŕtvychvstania Nášho Pána Ježiša ...

Na poďakovanie za všetkých ľudí, ktorých som stretol, pri príležitosti 30. výročia kňazstva

"Pán zastavil sa na brehu... Ó, Pane, aj na mňa si sa pozrel, Tvoje ústa vyriekli moje meno. Svoju loďku zanechal som na brehu, spolu s Tebou nový chcem začať lov." V nedeľu 11. februára ...

Koledníci Dobrej noviny z Veľkých Levár u pani prezidentky

Dobrá novina je celoslovenská kolednícka akcia vo vianočnom období, ktorú organizuje eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. V rámci koledovania sa realizuje aj verejná zbierka určená na podporu humanitárnych a ...

Mali sme misie

V adventnom čase roku 2023 sme mali v našej farnosti misie. V nedeľu 10.12. na svätej omši o 10.hod sme privítali medzi nami misionára P. Edwarda Žakowicza CR. Misie sa začali touto sv. omšou ...

Časopis Posol Božského srdca

je mesačník slovenských katolíkov so zameraním na ohlasovanie Krista a prehlbovanie viery. Je dobré ho odoberať a čítať. Ako nás informuje pamätná tabuľa na budove fary, tento časopis začal vychádzať ...

Novembrový dušičkový čas

Začiatok novembra je časom modlitieb za duše zosnulých. Sviatok Všetkých svätých je spomienkou na svätých, ktorí viedli pravý kresťanský život. Žili a zomreli vo viere v Ježiša Krista. Cirkev už ...
Loading...