Na poďakovanie za všetkých ľudí, ktorých som stretol, pri príležitosti 30. výročia kňazstva

„Pán zastavil sa na brehu…

Ó, Pane, aj na mňa si sa pozrel, Tvoje ústa vyriekli moje meno. Svoju loďku zanechal som na brehu, spolu s Tebou nový chcem začať lov.“

V nedeľu 11. februára svätú omšu slúžil P. Edward Žakovicz CR pri príležitosti 30. výročia kňazskej vysviacky.  V krátkom príhovore P.Jaroslaw CR zaspomínal na historický okamih  v živote našej farnosti.  Od vysviacky nášho chrámu uplynulo takmer 260 rokov, keď Pán požehnal našu farnosť týmto slávnostným okamihom.  P.Edward CR je prvým kňazom, ktorý prijal Sviatosť kňazstva medzi  veriacimi našej farnosti. Pán zastavil sa na brehu a oslovil P.Edwarda CR, aby spolu kráčali životom a šíril Evanjelium. Život P.Edwarda CR je dlhé roky spätý s našou farnosťou. Len nedávno sme medzi nami veriacimi milo privítali  misionára P. Edwarda CR. Sväté omše začínali hrou na gitare a spevom. Čoskoro sme sa všetci naučili radostnú pieseň, ktorá rozospievala celú farskú rodinu a potešila naše srdcia. S P. Edwardom CR do našej farnosti zavítal  i zázračný obraz bolestnej Panny Márie z poľského pútnického miesta Sulisławice, v ktorom P. Edward CR pôsobí ako správca farnosti.

Nedeľná svätá omša bola požehnaným stretnutím s Ježišom Kristom a Jeho Nebeskou Matkou Pannou Máriou.  Zo slov P.Edwarda CR sršala radosť zo stretnutia. Každý deň prežitý s modlitbou, prosbami a udelenými milosťami prehlbuje a upevňuje našu vieru v Boha. P.Edward CR zaspomínal na čas prežitý v našej farnosti. Spomínal na prvé milé stretnutia s mládežníkmi, ale i staršími veriacimi. V modlitbách všetci   vyprosovali dary Ducha Svätého i Božie milosti, ktoré sprevádzali mladého kňaza po ceste k Pánovi. Prežiť každý deň vo viere, s Ježišom  Kristom a Nebeskou Matkou Pannou Máriou je najvzácnejším pokladom v našom živote. Pod ochranou Panny Márie sa často zamýšľame nad tým, prečo nás trápia pochmúrne myšlienky a hľadáme nádej. Pomoc Nebeskej Matky živí nádej, ktorá nás drží na nohách a dáva nám silu kráčať ďalej. Milé a dojímavé slová P.Edwarda CR. spevom obohatili oba spevokoly. Tak ako P. Edward CR. rozospieval celú našu farnosť počas stretnutí, tak sme sa aj my, veriaci lúčili s piesňou na perách .                                                                            

P.Edward CR v modlitbách vyprosujeme pre Vás Božie milosrdenstvo, pokoru a Božiu pomoc na náročnej ceste hlásenia Evanjelia. Prosíme Nášho Pána, aby Vás po celý čas  obohatili Dary Ducha Svätého. Pod starostlivou a ochrannou rukou  našej  Nebeskej Matky Panny Márie vediete každé srdce k Bohu. Vaše slová upokoja starosti a úzkosti , s ktorými zápasíme počas dňa. Vo svojich modlitbách prosíme Pána, aby prameňom odvážnosti a optimizmu obohatil Vašu prácu misionára muža viery.

Zaspomínala Otília Hájková