Zakladatelia

Kongregácia zmŕtvychvstania Pána považuje za svojho zakladateľa Božieho služobníka Bohdana Jaňského (1807-1840). Za pokračovateľov jeho diela a spoluzakladateľov označuje Božieho služobníka pátra Petra Semenenku CR (1814-1886) a pátra Hieronyma Kajsiewicza CR (1812-1873).

Modlitba o blahorečenie zakladateľov resurekcionistov

Ježišu, zmŕtvychvstalý Pane,
tvoji služobníci Bohdan Jaňski, Peter Semenenko, Hieronim Kajsiewicz
(Kajševič)
sa snažili hlásať veľkonočné tajomstvo umierajúc sebe samým,
aby mohli mocou Ducha Svätého žiť v tebe a pre teba .
Žehnaj ich povýšeniu na oltár, aby príkladom svojho života
a veľkonočnou dynamikou každodenného umierania a zmŕtvychvstávania
dávali nádej na nový život mnohým z tvojich bratov a sestier,
ktorí sú znechutení neustálym bojom s hriechmi, chybami a ľudskou slabosťou. Amen.