Žarošice


  • Zásvätná  púť do Žarošic

    Thumbnail for the post titled: Zásvätná  púť do Žarošic

    Prežili sme a ešte stále prežívame časy rôznych obmedzení, chorôb, spoločenských otrasov, ekonomických kríz, ale i vojnové časy v Európe. Útechu sme nachádzali a stále nachádzame v modlitbách. V kostoloch  ale i  v súkromných modlitbách sme vrúcne…