TEST-VIEW

Synoda
29. októbra 2022
Udalosti a pozvánky
29. októbra 2022
Charizma
29. septembra 2022
Túžime byť verní milosti, ktorú dostali naši zakladatelia, milosti, na ktorej máme účasť naším povolaním do Kongregácie zmŕtvychvstania nášho Pána. Myslíme si, že isté pravdy sú zvlášť dôležité pre náš…
Zakladatelia
29. septembra 2022
Kongregácia zmŕtvychvstania Pána považuje za svojho zakladateľa Božieho služobníka Bohdana Jaňského (1807-1840). Za pokračovateľov jeho diela a spoluzakladateľov označuje Božieho služobníka pátra Petra Semenenku CR (1814-1886) a pátra Hieronyma Kajsiewicza…
Kto sme
29. septembra 2022
Bogdan Janski, človek žijúci vo svete, človek, ktorý hľadal a našiel Boha, načrtol idey oživenia viery a apoštolátu ľudí žijúcich vo svete. Až jeho dvaja spoločníci Piotr Semenenko a Hieronym…
Farský úrad
13. júla 2022
Adresa: Rímskokatolícky farský úradŠtefánikova 752,908 73 Veľké LeváreTelefón: 034/7794108e-mail: faravlevare@gmail.comČíslo účtu IBAN: SK2609000000000037240454 (SLSP, a. s.) Úradné záležitosti na farskom úrade môžete vybaviť najlepšie v týždni po sv. omši. Termín návštevy si…

—–

Neboli nájdené žiadne články.

Pešia púť k  Obdivuhodnej Matke Františke

Láska Ježišovho Srdca ju podnecovala pomáhať ľuďom v núdzi, najmä dievčenskej mládeži. Matka Františka zakladateľka Kongregácie Dcér Božskej Lásky už v detstve pociťovala túžbu celkom sa darovať Bohu, obetovať sa pre spásu…...

Spomienky na kalendárny rok 2022 v našej farnosti.

Často si povieme: „ako ten čas letí“. Zdá sa nám, že len včera boli sviatočné dni a už sme v kalendári obrátili nejeden list. Snáď by sme chceli zo zvedavosti vedieť, či…...

Pozvánka na adoráciu

Stretnutie pri Ježišovi v Najsvätejšej sviatosti oltárnej – ADORÁCIA – je v našom kostole umožnená v nedeľu od 17.00 hod. do začiatku sv. omše o 18.30 hod...

Sviatosť birmovania v našej farnosti

Dňa 16. októbra 2022 sa ozýval hlahol zvonov z nášho chrámu. Mnohí veriaci a hlavne  birmovanci s napätím očakávali slávnostný  príchod pána arcibiskupa Stanislava Zvolenského, ktorý im udelí Sviatosť birmovania. Birmovanie je sviatosť…...

Dušičkový čas v našej farnosti

Jeseň pani bohatá, farbí listy do zlata. Chryzantémy rozvili svoje puky do krásnych pestrofarebných kvetov  a prichádzame s nimi ozdobiť hroby našich blízkych. Sviatok všetkých svätých a Dušičiek vnímame ako sviatok, kedy sa…...

Zásvätná  púť do Žarošic

Prežili sme a ešte stále prežívame časy rôznych obmedzení, chorôb, spoločenských otrasov, ekonomických kríz, ale i vojnové časy v Európe. Útechu sme nachádzali a stále nachádzame v modlitbách. V kostoloch  ale i  v súkromných modlitbách sme vrúcne…...

Svätá omša za zomrelých kňazov

Dňa 12.11.2022  slúžil P. Jaroslav Kinka, CR v kostole vo Veľkých Levároch svätú omšu za zomrelých kňazov, ktorí pôsobili v našej farnosti.  Na starom cintoríne vo Veľkých Levároch boli známe…...

Spolu so sestričkami sme sa modlili za grófku Hubertu Wenckheimovú.

Spolu so sestričkami Kongregácie Dcér Božskej lásky sme si vo štvrtok 22. 9. 2022 pri svätej omši, ktoru slúžil P. Jaroslav Kinka, pripomenuli pamiatku grófky Huberty Wenckheimovej rod. Koloničovej. Po…...

Ako kráčame s Máriou a Jozefom za Ježišom Kristom

Pán je môj pastier (Ž 23,1) „ Pane, kde bývaš? Zaveď ma do tvojich komnát lásky. Aspoň chvíľu chcem byť len a len s tebou.“ Verili sme, že prichádzajúci rok s dvomi…...