TEST-VIEW

Synoda
29. októbra 2022
Udalosti a pozvánky
29. októbra 2022
Charizma
29. septembra 2022
Túžime byť verní milosti, ktorú dostali naši zakladatelia, milosti, na ktorej máme účasť naším povolaním do Kongregácie zmŕtvychvstania nášho Pána. Myslíme si, že isté pravdy sú zvlášť dôležité pre náš…
Zakladatelia
29. septembra 2022
Kongregácia zmŕtvychvstania Pána považuje za svojho zakladateľa Božieho služobníka Bohdana Jaňského (1807-1840). Za pokračovateľov jeho diela a spoluzakladateľov označuje Božieho služobníka pátra Petra Semenenku CR (1814-1886) a pátra Hieronyma Kajsiewicza…
Kto sme
29. septembra 2022
Bogdan Janski, človek žijúci vo svete, človek, ktorý hľadal a našiel Boha, načrtol idey oživenia viery a apoštolátu ľudí žijúcich vo svete. Až jeho dvaja spoločníci Piotr Semenenko a Hieronym…
Farský úrad
13. júla 2022
Adresa: Rímskokatolícky farský úradŠtefánikova 752,908 73 Veľké LeváreTelefón: 034/7794108e-mail: faravlevare@gmail.comČíslo účtu IBAN: SK2609000000000037240454 (SLSP, a. s.) Úradné záležitosti na farskom úrade môžete vybaviť najlepšie v týždni po sv. omši. Termín návštevy si…

—–

Svätá omša za zomrelých kňazov

Dňa 12.11.2022 slúžil P. Jaroslav Kinka, CR v kostole vo Veľkých Levároch svätú omšu za zomrelých kňazov, ktorí pôsobili v našej farnosti. Na starom cintoríne vo Veľkých Levároch boli známe ...

Spolu so sestričkami sme sa modlili za grófku Hubertu Wenckheimovú.

Spolu so sestričkami Kongregácie Dcér Božskej lásky sme si vo štvrtok 22. 9. 2022 pri svätej omši, ktoru slúžil P. Jaroslav Kinka, pripomenuli pamiatku grófky Huberty Wenckheimovej rod. Koloničovej. Po ...

Ako kráčame s Máriou a Jozefom za Ježišom Kristom

Pán je môj pastier (Ž 23,1) „ Pane, kde bývaš? Zaveď ma do tvojich komnát lásky. Aspoň chvíľu chcem byť len a len s tebou.“ Verili sme, že prichádzajúci rok s dvomi ...

Púť vďačnosti do Viedne – 17.9.2022

Cesta „Púte vďačnosti“ smerovala do Viedne. Kráčali sme k hrobu nášho rodáka grófa Žigmunda Kolloniča prvého arcibiskupa Viedne a kardinála. Pán viedol naše kroky i na miesta, ktoré sú spojené ...
Loading...

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA (rok B), 18. februára 2024

Liturgický kalendár: lc kbs.sk Štvrtok: Sviatok KATEDRY SV. PETRA, APOŠTOLANedeľa: DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA Úmysly sv. omší: 19.2.2024 – Pondelok:08:00 h – Za uzdravenie a Božiu pomoc pre Oskarka a Julianku…...

Koledníci Dobrej noviny z Veľkých Levár u pani prezidentky

Dobrá novina je celoslovenská kolednícka akcia vo vianočnom období, ktorú organizuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. V rámci koledovania sa realizuje aj verejná zbierka určená na podporu humanitárnych a…...

Mali sme misie

V adventnom čase roku 2023 sme mali v našej farnosti misie. V nedeľu 10.12. na svätej omši o 10.hod sme privítali medzi nami misionára P. Edwarda Žakowicza CR. Misie sa začali touto sv. omšou…...

Časopis Posol Božského srdca

je mesačník slovenských katolíkov so zameraním na ohlasovanie Krista a prehlbovanie viery. Je dobré ho odoberať a čítať. Ako nás informuje pamätná tabuľa na budove fary, tento časopis začal vychádzať…...

Novembrový dušičkový čas

Začiatok novembra je časom modlitieb za duše zosnulých. Sviatok Všetkých svätých je spomienkou na svätých, ktorí viedli pravý kresťanský život. Žili a zomreli vo viere v Ježiša Krista. Cirkev už po stáročia…...

Zásvätná púť do Žarošic

V posledný septembrový deň sa hŕstka veriacich z našej farnosti vydala na púť do Žarošic. Nazrime do histórie tohto pútnického miesta. Spoľahlivým sprievodcom sú nám informácie čerpané z brožúrky „Zlatá sobota v Žarošiciach.“ Začiatky…...

Pobožnosť pri hrobe zosnulých kňazov a rehoľných sestier, v minulosti pôsobiacich v našej farnosti

V rámci osláv 290.výročia vysvätenia farského  kostola sme si v nedeľu 17.septembra 2023  pripomenuli ľudí, ktorí v minulosti pôsobili vo farnosti ako kňazi a rehoľné sestry. Zišli sme sa na pobožnosti na novom cintoríne,…...

Slávnostná svätá omša k 290. výročiu kostola

Vo Veľkých Levároch si v týchto dňoch pripomíname 290. výročie posvätenia  farského kostola Mena Panny Márie. V nedeľu 10.9.2023 sa v kostole konala slávnosť, na ktorej  farár  P. Jaroslav Kinka CR privítal otca…...

Prednáška o histórii kostola Mena panny Márie vo Veľkých Levároch 3.septembra 2023

Kostol Mena Panny Márie vo Veľkých Levároch slúži obyvateľom a návštevníkom obce už 290 rokov. Prečo ho naši predkovia postavili? Kto bol staviteľom kostola?  Ktorých svätcov predstavujú sochy vo výzdobe …...