TEST-VIEW

Dcéry božskej lásky
6. októbra 2022
Dejiny Kongregácie Dcér Božskej Lásky na Slovensku Kongregácia Dcér Božskej Lásky/ FDC / vznikla 21.11.1868 vo Viedni. Zakladateľkou je Božia služobnica –  Matka Františka Lechnerová. Sme medzinárodná kongregácia pápežského práva,…
Kongregácie
6. októbra 2022
Putujeme do Žarošíc
5. októbra 2022
Pre deti
2. októbra 2023
Habánska kaplnka
14. júla 2022
Časť veľkodomu na námestí v habánskej osade bola počas rekatolizácie roku 1760 adaptovaná na barokovú kaplnku pre obrátencov z anabaptizmu. Po prestavbe bola požehnaná 2. júla 1767 a výročie tohto…
1 2 3 6

—–

Laudato si‘- encyklika, ktorú by sme mali spoznať všetci.

Pápež František ponúka túto encykliku  všetkým ľuďom dobrej vôle. Chce nás prebrať z letargie, ľahostajnosti a sebavedomia plynúceho z nevedomosti...  Upozorniť na naše vedomé aj nevedomé konanie, na súvislosti, ktoré treba ...

Vo Veľkých Levároch sa konal ekumenický Svetový deň modlitieb

Každoročne začiatkom marca sa koná ekumenický Svetový deň modlitieb (SDM), ktorý spája veriacich po celom svete v modlitbách vždy za niektorú krajinu. Texty modlitieb a piesne pripravujú každý rok kresťanské ...

Soška Panny Márie

putuje po rodinách našej farnosti už 20 rokov. Sošku si odovzdávame z rodiny do rodiny, kto má záujem ju prijať, aby sa pri nej členovia rodiny modlili na svoje rôzne ...

Svätá omša  za Božie požehnanie pre Kongregáciu Zmŕtvychvstania Nášho Pána Ježiša Krista pri príležitosti 188. výročia vzniku.

„ Bohu vďačím za všetko, v ňom je celá moja nádej! “   Bohdan Jaňski V sobotu 17. februára  na svätej omši veriaci našej farnosti vyprosovali Božie požehnanie pre Kongregáciu Zmŕtvychvstania Nášho Pána Ježiša ...

Na poďakovanie za všetkých ľudí, ktorých som stretol, pri príležitosti 30. výročia kňazstva

"Pán zastavil sa na brehu... Ó, Pane, aj na mňa si sa pozrel, Tvoje ústa vyriekli moje meno. Svoju loďku zanechal som na brehu, spolu s Tebou nový chcem začať lov." V nedeľu 11. februára ...

Koledníci Dobrej noviny z Veľkých Levár u pani prezidentky

Dobrá novina je celoslovenská kolednícka akcia vo vianočnom období, ktorú organizuje eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. V rámci koledovania sa realizuje aj verejná zbierka určená na podporu humanitárnych a ...

Mali sme misie

V adventnom čase roku 2023 sme mali v našej farnosti misie. V nedeľu 10.12. na svätej omši o 10.hod sme privítali medzi nami misionára P. Edwarda Žakowicza CR. Misie sa začali touto sv. omšou ...

Časopis Posol Božského srdca

je mesačník slovenských katolíkov so zameraním na ohlasovanie Krista a prehlbovanie viery. Je dobré ho odoberať a čítať. Ako nás informuje pamätná tabuľa na budove fary, tento časopis začal vychádzať ...

Novembrový dušičkový čas

Začiatok novembra je časom modlitieb za duše zosnulých. Sviatok Všetkých svätých je spomienkou na svätých, ktorí viedli pravý kresťanský život. Žili a zomreli vo viere v Ježiša Krista. Cirkev už ...
Loading...

JEDENÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (rok B), 16. júna 2024

Liturgický kalendár: lc kbs.sk Piatok: Spomienka Sv. Alojza Gonzagu rehoľníkaNedeľa: DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Úmysly sv. omší: 17.6.2024 – Pondelok:08:00 h – Za + rodičov Jána, Helenu Šimkových, ich súrodencov…...

DESIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (rok B), 9. júna 2024

Liturgický kalendár: lc kbs.sk Utorok: Spomienka Sv. Barnabáša, apoštolaŠtvrtok: Spomienka Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa CirkviNedeľa: JEDENÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Úmysly sv. omší: 10.6.2024 – Pondelok:08:00 h – Za…...

DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (rok B), 2. júna 2024

Liturgický kalendár: lc kbs.sk Pondelok: Spomienka Sv. Karola Lwangu a spoločníkov mučeníkovStreda: Spomienka Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníkovPiatok: Slávnosť NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHOSobota: Spomienka Nepoškvrneného Srdca preblahoslavenej Panny MárieNedeľa: DESIATA NEDEĽA…...

NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE (rok B), 26. mája 2024

Liturgický kalendár: lc kbs.sk Štvrtok: Slávnosť NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVISobota: Spomienka Sv. Justína, mučeníkaNedeľa: DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Úmysly sv. omší: 27.5.2024 – Pondelok:08:00 h – Za + Kamilu 28.5.2024…...

NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO (rok B), 19. mája 2024

Liturgický kalendár: lc kbs.sk Pondelok: Spomienka Preblahoslavenej Panny Márie, Matky CirkviŠtvrtok: Sviatok NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZANedeľa: Slávnosť NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE Úmysly sv. omší: 20.5.2024 – Pondelok:08:00 h…...

SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (rok B), 12. mája 2024

Liturgický kalendár: lc kbs.sk Utorok: Sviatok SV. MATEJA, APOŠTOLAŠtvrtok: Spomienka Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníkaNedeľa: Slávnosť ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO Úmysly sv. omší: 13.5.2024 – Pondelok:08:00 h – Za +…...

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (rok B), 5. mája 2024

Liturgický kalendár: lc kbs.sk Štvrtok: Slávnosť NANEBOVSTÚPENIE PÁNANedeľa: SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA Úmysly sv. omší: 6.5.2024 – Pondelok:08:00 h – Za + rodičov Gregorových, Krchňákových, starých rodičov, sestru, švagra, ostatnú zomrelú…...

PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (rok B), 28. apríla 2024

Liturgický kalendár: lc kbs.sk Pondelok: Sviatok SV. KATARÍNY SIENSKEJ, PANNY A UČITEĽKY CIRKVI, PATRÓNKY EURÓPYStreda: Spomienka Sv. Jozefa, robotníkaŠtvrtok: Spomienka Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa CirkviPiatok: Sviatok SV. FILIPA A…...

ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (rok B), 21. apríla 2024

Liturgický kalendár: lc kbs.sk Utorok: Spomienka Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníkaŠtvrtok: Sviatok SV. MARKA, EVANJELISTU Nedeľa: PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA Úmysly sv. omší: 22.4.2024 – Pondelok:08:00 h – Za + sestru…...