TEST-VIEW

Čo a kde robíme
29. septembra 2022
Kongregácia podľa myšlieny zakladateľa prijala ako svoje apštoláty prácu vo farnosti a výchovu mladých. Práca vo farnosti spočíva vo formácii spoločenstva spoločenstiev a obnove duchovného života veriacich. Výchova mladých má…
Na kopci
29. septembra 2022
OZ Na kopci je partia mladých ľudí, ktorá sa vo voľnom čase venuje deťom a mládeži z Veľkých Levár a okolia. Našu činnosť vykonávame už niekoľko rokov na Záhorí na…
Katolícka jednota Slovenska
29. septembra 2022
Katolícka jednota Slovenska ako občianske združenie pôsobí vo Veľkých Levároch od roku 1992, aj keď vytvorenie živého spoločenstva vo farnosti siaha do obdobia rokov 1989 – 90. Bolo to obdobie…
Bratstvo živého ruženca
29. septembra 2022
Bratstvo živého ruženca v našej farnosti pôsobí už odpradávna. Súčasnosť však môžeme datovať od roku 2000. Vtedy bolo na podnet nášho duchovného otca p. Jaroslava Kinku, CR, pôvodné spoločenstvo rozpustené…
Hieronym Kajsiewicz
29. septembra 2022
Bol jedným z charizmatických osobností XIX. storočia otvorený okolitému svetu, nadaný kazateľ, duchovný vodca, náboženský spisovateľ a básnik, generál zmŕtvychvstalcov a spoluzakladateľ ženskej rehole „Nepoškvrnenéhno počatia Panny Márie“Cítil sa dobre v pastorácii, zakladal…
Piotr Semenenko
29. septembra 2022
Bol jedným z najvýznamnejších predstaviteľov cirkvi 19. storočia. Spoluzakladateľ a generál zmŕtvychvstalcov, filozof a teológ. Zúčastnil sa Novembrového povstania v Poľsku v r. 1830. Ustálil hlavnú duchovnú náplň a ideu…
1 2 3 6

—–

Pobožnosť pri hrobe zosnulých kňazov a rehoľných sestier, v minulosti pôsobiacich v našej farnosti

V rámci osláv 290.výročia vysvätenia farského  kostola sme si v nedeľu 17.septembra 2023  pripomenuli ľudí, ktorí v minulosti pôsobili vo farnosti ako kňazi a rehoľné sestry. Zišli sme sa na pobožnosti na novom cintoríne, ...

Slávnostná svätá omša k 290. výročiu kostola

Vo Veľkých Levároch si v týchto dňoch pripomíname 290. výročie posvätenia  farského kostola Mena Panny Márie. V nedeľu 10.9.2023 sa v kostole konala slávnosť, na ktorej  farár  P. Jaroslav Kinka CR privítal otca ...

Prednáška o histórii kostola Mena panny Márie vo Veľkých Levároch 3.septembra 2023

Kostol Mena Panny Márie vo Veľkých Levároch slúži obyvateľom a návštevníkom obce už 290 rokov. Prečo ho naši predkovia postavili? Kto bol staviteľom kostola? Ktorých svätcov predstavujú sochy vo výzdobe ...

Habánske hody vo Veľkých Levároch 2023

sme oslávili v nedeľu 2.júla, teda práve na sviatok Navštívenia Panny Márie u Alžbety, slávnostnou svätou omšou na priestranstve pred Habánskou kaplnkou. P. Jaroslav Kinka CR v kázni vyzdvihol statočnosť ...

Umelecký zážitok z organového koncertu

Tohtoročné 290. výročie posvätenia kostola mena Panny Márie prišli pozdraviť študenti a pedagógovia Cirkevného konzervatória v Bratislave. Študenti konzervatória účinkovali pod vedením pedagogičiek Mariety Puhovichovej a Márie Králikovej – Zajíčkovej. Koncom  júna ...

Vrúcne poďakovanie

Malá spomienka veľkolevárskych farníkov. Písal sa rok 1993. Všetci sme netrpezlivo očakávali nového duchovného pastiera. Zo spomienok vyberám: „ Bol horúci letný deň. Stretla som neznámeho mladého pána. Bol na ...

Júnové spomienky

Mesiac jún je zasvätený Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Počas celého mesiaca sa veriaci pred každou svätou omšou modlili litánie k Božskému Srdcu. Modlitba Cirkvi si uctieva a oslavuje aj Ježišovo srdce, ...

Máj v našej farnosti

Mesiac máj je v Cirkvi oddávna zasväteným mesiacom Panny Márie. V jej prítomnosti sa cítime bezpečnejšie vo všetkých ťažkostiach a krížoch života. V modlitbách prosíme o pomoc.. „naša láskavá a ...

290. výročie vysvätenia kostola Mena Panny Márie vo Veľkých Levároch

si pripomenieme v nedeľu 10. septembra 2023. Slávnostnú svätú omšu o 10.00 hod bude slúžiť bratislavský arcibiskup – metropolita Stanislav Zvolenský ...

Pobožnosť pri hrobe zosnulých kňazov a rehoľných sestier, v minulosti pôsobiacich v našej farnosti

V rámci osláv 290.výročia vysvätenia farského  kostola sme si v nedeľu 17.septembra 2023  pripomenuli ľudí, ktorí v minulosti pôsobili vo farnosti ako kňazi a rehoľné sestry. Zišli sme sa na pobožnosti na novom cintoríne,…...

DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (rok A), 17. septembra 2023

Liturgický kalendár: lc kbs.sk Streda: Spomienka Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov a mučeníkovŠtvrtok: Sviatok SV. MATÚŠA, APOŠTOLA A EVANJELISTUSobota: Spomienka Sv. Pia z Pietrelciny, kňazaNedeľa: DVADSIATA PIATA NEDEĽA…...

Slávnostná svätá omša k 290. výročiu kostola

Vo Veľkých Levároch si v týchto dňoch pripomíname 290. výročie posvätenia  farského kostola Mena Panny Márie. V nedeľu 10.9.2023 sa v kostole konala slávnosť, na ktorej  farár  P. Jaroslav Kinka CR privítal otca…...

DVADSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (rok A), 10. septembra 2023

Liturgický kalendár: lc kbs.sk Utorok: Spomienka Najsvätejšieho mena Panny MárieStreda: Spomienka Sv. Jána Zlatoústeho, biskupaŠtvrtok: Sviatok POVÝŠENIE SV. KRÍŽAPiatok: Slávnosť SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKASobota: Spomienka Sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkovNedeľa: DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA…...

Prednáška o histórii kostola Mena panny Márie vo Veľkých Levároch 3.septembra 2023

Kostol Mena Panny Márie vo Veľkých Levároch slúži obyvateľom a návštevníkom obce už 290 rokov. Prečo ho naši predkovia postavili? Kto bol staviteľom kostola?  Ktorých svätcov predstavujú sochy vo výzdobe …...

DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (rok A), 3. septembra 2023

Liturgický kalendár: lc kbs.sk Štvrtok: Spomienka Spomienka Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkovPiatok: Sviatok NARODENIA PANNY MÁRIENedeľa: DVADSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Úmysly sv. omší: 4.9.2023 – Pondelok:08.00 h…...

DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (rok A), 27. augusta 2023

Liturgický kalendár: lc kbs.sk Pondelok: Spomienka Sv. Augustína, biskupa a učiteľa CirkviUtorok: Spomienka Mučeníckej smrti sv. Jána KrstiteľaNedeľa: DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Úmysly sv. omší: 28.8.2023 – Pondelok:08.00 h – Za…...

DVADSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (rok A), 20. augusta 2023

Liturgický kalendár: lc kbs.sk Pondelok: Spomienka Sv. Pia X., pápežaUtorok: Spomienka Preblahoslavenej Panny Márie KráľovnejŠtvrtok: Sviatok SV. BARTOLOMEJA, APOŠTOLANedeľa: DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Úmysly sv. omší: 21.8.2023 – Pondelok:08.00 h – Za…...

DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (rok A), 13. augusta 2023

Liturgický kalendár: lc kbs.sk Pondelok: Spomienka Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníkaUtorok: Slávnosť NANEBOVZATIE PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIENedeľa: DVADSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Úmysly sv. omší: 14.8.2023 – Pondelok:08.00 h – Za +…...