Odkiaľ sme

Sme z Veľkej emigrácie, z duchovných potrieb človeka zbaveného svojej vlasti, domu, rodiny, priateľov. Sme duchovnými synmi Bogdana Janskeho – človeka, ktorý verejne konal pokánie. On položil základy našej kongregácie počas emigrácie v Paríži 17. februára 1836.

Počas veľkého pôstu r. 1842 boli napísané prvé pravidlá, ktoré sa stali základom spoločného života a osobného posvätenia. Na sviatok Zmŕtvychvstania 27. marca 1842 siedmi bratia zložili svoje prvé rehoľné sľuby v katakombách sv. Šebastiána v Ríme. Z vnuknutia Ducha Svätého sa rozhodli zasvätiť svoj život Zmŕtvychvstalému Spasiteľovi a nazvali sa Bratmi zmŕtvychvstania, lebo zomreli hriechu a s Ježišom vstali z mŕtvych k novému životu v pravde a láske.

Na obraze je zachytené skladanie prvých sľubov