Kňazi pôsobiaci vo Veľkých Levároch

1676 – 1682 Juraj Seniglovič
1682 – 1699 Valentín Ondrejkovič
1699 – 1703 Václav Ján Poloni
1703 – 1710 Ján Imrich Ňakaházi
1710 – 1733 Mikuláš Ignác Bakoš
1733 – 1734 Štefan Rumer
1734 – 1749 Anton Baláži
1749 – 1763 Šimon Kršák
1763 – 1766 Godfried Stokker
1766 – 1801 Jozef Golbach
1801 – 1806 František X. Waldperger
1806 – 1811 Andrej Valkovič
1811 – 1816 Anton Zabrovský
1816 – 1856 Anton Berenházi
1856 – 1889 Maximilián Jalovecký
1889 – 1894 Baltazár Boltizár
1895 – 1917 Michal Melíšek
1917 – 1918 Rudolf Kocurek
1918 – 1935 Ján Husár
1935 – 1938 Andrej Ovšonka
1938 – 1940 Michal Horváth
1940 – 1944 Ján Čársky
1944 – 1958 Mons. Ján Malec
1958 – 1960 Oto Holúsek
1960 – 1970 Viliam Ščepán
1970 – 1974 František Pástor
1974 – 1983 Oto Školuda
1983 – 1991 Karol Benovic, SVD
1991 – 1993 Imrich Dočolomanský
1993 – 1995 Gregor Wiśniewski, CR
1995 Jaroslav Kinka, CR

Svätá omša za zomrelých kňazov

Dňa 12.11.2022 slúžil P. Jaroslav Kinka, CR v kostole vo Veľkých Levároch svätú omšu za zomrelých kňazov, ktorí pôsobili v ...