Vo Veľkých Levároch sa konal ekumenický Svetový deň modlitieb

Každoročne začiatkom marca sa koná ekumenický Svetový deň modlitieb (SDM), ktorý spája veriacich po celom svete v modlitbách vždy za niektorú krajinu. Texty modlitieb a piesne pripravujú každý rok kresťanské ženy z inej krajiny. Tento rok ich pripravili ženy z vojnou zmietanej Palestíny.

Vo Veľkých Levároch sa SDM konal 3. marca 2024 v Centre záujmových aktivít. Spoločne ho zorganizovali veriace ženy katolíckej a evanjelickej cirkvi v našej obci, ktoré modlitbu aj viedli. Ženy tiež pripravili pohostenie z tradičných palestínskych jedál a dekorácie, ktoré symbolizovali Palestínu. Súčasťou modlitebného stretnutia bola aj prezentácia histórie a fotiek tejto krajiny.

Ekumenickej modlitby sa zúčastnili veriaci z Veľkých Levár a Malaciek. Prítomní boli rímskokatolícky kňaz P. Jaroslav Kinka, CR a Radoslav Danko, farár evanjelickej cirkvi a.v. vo Veľkých Levároch, ktorí sa prihovorili v krátkych duchovných príhovoroch. Hosťami boli aj traja mladí Habáni-Hutteriti z USA zo štátu Minnesota (Mathew, Mark a Joshua), ktorí v tomto čase putujú po Slovensku, Morave, Rakúsku a Rumunsku po stopách habánskej histórie. Prítomní sa spoločne modlili a spievali piesne za Palestínu. Texty modlitieb a piesne, ktoré palestínske ženy pripravili boli plné túžby po mieri, pokoji, ukončení vojny a vzájomnom „znášaní sa v láske“. Táto duchovná túžba vychádza z ich každodenného života, ktorý so svojimi rodinami dlhoročne žijú uprostred vojnového konfliktu. Príbehy žien a ich rodín, ktoré prišli o svoje domovy, životy, deti…, nesú so sebou silnú túžbu žien, ktorá je túžbou po pokoji a mieri pre ich deti, rodinu, krajinu… Symbolmi SMD sa tento rok stali olivovník a kľúč. Olivovník, ktorý je pre Palestínu symbolom niečoho neochvejného, pevného, pretrvávajúceho aj za nepriaznivých podmienok. A kľúč ako symbol domova pre človeka. Kľúč od domu, od srdca, od kráľovstva nebeského… Kľúč, ktorý si nosí už malé dieťa na krku a otvára si ním dvere do priestoru, kde sa cíti v bezpečí. Ale aj kľúč, ktorý otvára brány sŕdc, Petrov kľúč od brány nebeskej…

Prosím vás, znášajte sa navzájom v láske“. Toto je výzva tohtoročného Svetového dňa modlitieb pre každé ľudské srdce.

Text a foto: Zuzana Pucherová