TEST-VIEW

Piotr Semenenko
29. septembra 2022
Bol jedným z najvýznamnejších predstaviteľov cirkvi 19. storočia. Spoluzakladateľ a generál zmŕtvychvstalcov, filozof a teológ. Zúčastnil sa Novembrového povstania v Poľsku v r. 1830. Ustálil hlavnú duchovnú náplň a ideu…
Bogdan Jaňski
29. septembra 2022
Boží služobník Bohdan Jaňski sa narodil neďaleko Varšavy 26. marca 1807 v chudobnej šľachtickej rodine. Detstvo nemal ľahké. Rodina Jaňská ťažko niesla rozdelenie spôsobené Napoleonovým ťažením, ktorého sa zúčastnil aj Bohdanov…
Odkiaľ sme
29. septembra 2022
Sme z Veľkej emigrácie, z duchovných potrieb človeka zbaveného svojej vlasti, domu, rodiny, priateľov. Sme duchovnými synmi Bogdana Janskeho – človeka, ktorý verejne konal pokánie. On položil základy našej kongregácie…
Kostol Mena Panny Márie
13. júla 2022
Veľké Leváre už roku 1397 mali kostol. Stál na najvyššom bode obce. Zmienky o ňom v dostupných materiáloch sú veľmi skromné. Podľa urbára z roku 1595 mal jednoduchú vežu, podľa…
Farská budova
14. júla 2022
Niekdajšiu faru z pevného materiálu dal vybudovať zakladateľ kostola Žigmund Kolonič v čase spravovania farnosti farárom Antonom Balážim v dvoch etapách: prvú časť roku 1733, druhú časť roku 1738. Bola…
Kláštor Hubertinum
14. júla 2022
Roku 1892 grófka Adalberta Koloničová so svojím zaťom grófom Štefanom Wenckheimom darovali jednoposchodový dom vo Veľkých Levároch rehoľnej kongregácii Dcéry božskej lásky. Týmto darom chceli zachovať a uctiť si pamiatku…

—–

Máj v našej farnosti

Mesiac máj je v Cirkvi oddávna zasväteným mesiacom Panny Márie. V jej prítomnosti sa cítime bezpečnejšie vo všetkých ťažkostiach a krížoch života. V modlitbách prosíme o pomoc.. „naša láskavá a ...

290. výročie vysvätenia kostola Mena Panny Márie vo Veľkých Levároch

si pripomenieme v nedeľu 10. septembra 2023. Slávnostnú svätú omšu o 10.00 hod bude slúžiť bratislavský arcibiskup – metropolita Stanislav Zvolenský ...

Pozvánka na organový koncert

Srdečne pozývame na organový koncert študentov a pedagógov Cirkevného konzervatória z Bratislavy v nedeľu 25. júna 2023 o 16. hodine, pri príležitosti tohtoročného výročia 290 rokov posvätenia kostola Mena Panny ...

Pešia púť k  Obdivuhodnej Matke Františke

Láska Ježišovho Srdca ju podnecovala pomáhať ľuďom v núdzi, najmä dievčenskej mládeži. Matka Františka zakladateľka Kongregácie Dcér Božskej Lásky už v detstve pociťovala túžbu celkom sa darovať Bohu, obetovať sa ...

Spomienky na kalendárny rok 2022 v našej farnosti.

Často si povieme: „ako ten čas letí“. Zdá sa nám, že len včera boli sviatočné dni a už sme v kalendári obrátili nejeden list. Snáď by sme chceli zo zvedavosti ...

Pozvánka na adoráciu

Stretnutie pri Ježišovi v Najsvätejšej sviatosti oltárnej - ADORÁCIA - je v našom kostole umožnená v nedeľu od 17.00 hod. do začiatku sv. omše o 18.30 hod ...

Sviatosť birmovania v našej farnosti

Dňa 16. októbra 2022 sa ozýval hlahol zvonov z nášho chrámu. Mnohí veriaci a hlavne birmovanci s napätím očakávali slávnostný príchod pána arcibiskupa Stanislava Zvolenského, ktorý im udelí Sviatosť birmovania ...

Dušičkový čas v našej farnosti

Jeseň pani bohatá, farbí listy do zlata. Chryzantémy rozvili svoje puky do krásnych pestrofarebných kvetov  a prichádzame s nimi ozdobiť hroby našich blízkych. Sviatok všetkých svätých a Dušičiek vnímame ako sviatok, kedy sa ...

Zásvätná  púť do Žarošic

Prežili sme a ešte stále prežívame časy rôznych obmedzení, chorôb, spoločenských otrasov, ekonomických kríz, ale i vojnové časy v Európe. Útechu sme nachádzali a stále nachádzame v modlitbách. V kostoloch ...

Na poďakovanie za všetkých ľudí, ktorých som stretol, pri príležitosti 30. výročia kňazstva

„Pán zastavil sa na brehu… Ó, Pane, aj na mňa si sa pozrel, Tvoje ústa vyriekli moje meno. Svoju loďku zanechal som na brehu, spolu s Tebou nový chcem začať lov.“ V nedeľu 11. februára…...

ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA (rok B), 10. marca 2024

Liturgický kalendár: lc kbs.sk Nedeľa: PIATA PÔSTNA NEDEĽA Úmysly sv. omší: 11.3.2024 – Pondelok:08:00 h – Za + rodičov Pavla, Štefániu, starých rodičov, ostatnú zomrelú a živú rodinu 12.3.2024 –…...

TRETIA PÔSTNA NEDEĽA (rok B), 3. marca 2024

Liturgický kalendár: lc kbs.sk Nedeľa: ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA Úmysly sv. omší: 4.3.2024 – Pondelok:16:00 h – Na úmysel 5.3.2024 – Utorok:17:30 h – Za + Annu Privrelovú – výročná 6.3.2024…...

DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA (rok B), 25. februára 2024

Liturgický kalendár: lc kbs.sk Nedeľa: TRETIA PÔSTNA NEDEĽA Úmysly sv. omší: 26.2.2024 – Pondelok:08:00 h – Za zdravie, Božie milosrdenstvo a ochranu Panny Márie pre rodinu Michala a Katky 27.2.2024…...

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA (rok B), 18. februára 2024

Liturgický kalendár: lc kbs.sk Štvrtok: Sviatok KATEDRY SV. PETRA, APOŠTOLANedeľa: DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA Úmysly sv. omší: 19.2.2024 – Pondelok:08:00 h – Za uzdravenie a Božiu pomoc pre Oskarka a Julianku…...

Koledníci Dobrej noviny z Veľkých Levár u pani prezidentky

Dobrá novina je celoslovenská kolednícka akcia vo vianočnom období, ktorú organizuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. V rámci koledovania sa realizuje aj verejná zbierka určená na podporu humanitárnych a…...

Mali sme misie

V adventnom čase roku 2023 sme mali v našej farnosti misie. V nedeľu 10.12. na svätej omši o 10.hod sme privítali medzi nami misionára P. Edwarda Žakowicza CR. Misie sa začali touto sv. omšou…...

Časopis Posol Božského srdca

je mesačník slovenských katolíkov so zameraním na ohlasovanie Krista a prehlbovanie viery. Je dobré ho odoberať a čítať. Ako nás informuje pamätná tabuľa na budove fary, tento časopis začal vychádzať…...

Novembrový dušičkový čas

Začiatok novembra je časom modlitieb za duše zosnulých. Sviatok Všetkých svätých je spomienkou na svätých, ktorí viedli pravý kresťanský život. Žili a zomreli vo viere v Ježiša Krista. Cirkev už po stáročia…...