Habánska kaplnka

Kaplnka v samom centre Habánskeho dvora

Časť veľkodomu na námestí v habánskej osade bola počas rekatolizácie roku 1760 adaptovaná na barokovú kaplnku pre obrátencov z anabaptizmu. Po prestavbe bola požehnaná 2. júla 1767 a výročie tohto požehnania sa dodnes slávi ako habánske hody v nedeľu úpo sviatku Návštevy Panny Márie.

Pohľad na Habánsku kaplnku zozadu

Kaplnka mala šesť okien a dvoje dverí: vpredu pre vstup ľudu, zboku pre vstup kňaza. Sakristiu nemala. V drevenej vežičke bol jeden zvon.
Podľa opisov kanonických vizitácií kaplnka mala jeden prenosný oltár, na ktorom sa kedysi uchovávala Oltárna sviatosť. Zasvätená bola Návšteve Panny Márie u Alžbety a svätému Františkovi Regis. Na oltári bol obraz Panny Márie, kríž a šesť pozlátených drevených svietnikov. V oltári boli relikvie svätcov Žigmunda, Františky Rímskej a Ladislava Uhorského. Svetlo udržiavalo šesť lámp.
Kaplnka bola úplne obnovená v roku 1841 z peňazí, ktoré na tento cieľ zanechal miestny rodák Ján Boskovič. Naposledy bola obnovená roku 1991.

Oltár v súčasnosti

Teraz má kaplnka oltár s obrazom Panny Márie a vzadu malý organ.
Na základe výsady Márie Terézie z roku 1781 až do roku 1928 habáni, ktorí prestúpili na katolícku vieru, mali svojho vlastného duchovného správcu, ktorý konal bohoslužby v nemčine. Pôsobili tu okrem diecéznych kňazov aj jezuiti a františkáni. Správa kaplnky začas používala vlastnú pečiatku s kolopisom „SIGILLUM CAPELLAE CONVER. ANABAPTISORUM IN N. LEVARD 1889“.

V rokoch 1902 – 1908 spravovali túto mariánsku kaplnku poľskí pavlíni (rehoľa sv. Pavla pustovníka) z Krakova. Pavlíni sídlili v dome, ktorý im daroval gróf Štefan Wenckheim. Kláštorné spoločenstvo tvorili dvaja kňazi, traja klerici a jeden brat. Pavlíni používali vlastnú pečať s textom: „SIGILL. CONVENTUS NAGY-LÉVÁRDENSIS S PAULII: ERTAE“.

V roku 2001 sme začali s opravou habánskej fary. Bola urobená vodovodná a plynová prípojka a úprava interiéru. V roku 2004 bola oprava ukončená. V priestoroch zrenovovanej fary bolo zriadené pastoračné centrum.

V rokoch 2006 – 07 boli realizované reštaurátorské práce v interiéri kaplnky. Urobili sa nové rozvody elektriny, oprava omietok, nátery a maľby, oprava okien a dverí, bol zreštaurovaný oltárny obraz.