Soška Panny Márie

putuje po rodinách našej farnosti už 20 rokov.  Sošku si odovzdávame z rodiny do rodiny, kto má záujem ju prijať, aby sa pri nej členovia rodiny modlili na svoje rôzne úmysly. Ako sa k nám táto soška dostala?

Bolo to v r. 2003, keď našu farnosť  navštívil páter Frank Vandegehuchte MSC – Misionár Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Do Veľkých Levár prišiel, aby si nami uctil  pamiatku nášho rodáka Alojza Bernhausera (1897-1958).

Bol to prvý slovenský misionár MSC,  pôsobil na Papue-Novej-Guinei a v Austrálii. Misiám zasvätil celý svoj život. Zomrel a pochovaný je v Melbourne v Austrálii.

P. Frank  nám prišiel o tomto našom rodákovi, ale aj o spoločnosti MSC porozprávať a pri tejto príležitosti nám daroval sošku Panny Márie, ktorá má v náručí  malého  Ježiška a ten prstom ukazuje na svoje srdce. Na Návrh  P. Franka a nášho farára  P. Jaroslava Kinku CR bola založená tradícia putujúcej sošky Panny Márie v našej farnosti.

Odovzdanie sošky do rodiny býva spravidla v utorok po sv. omši. V rodine zostáva dva týždne a po ich uplynutí sošku prinesú do kostola a prevezme si ju ďalšia rodina.  Prítomnosť tejto sošky v rodine, sprevádzaná modlitbami a obetami misionárov umocňuje a obohacuje modlitby cez ktoré sa nám sprostredkujú mnohé milosti a duchovné obohatenie. Bohu vďaka. Kto má záujem dostať na návštevu túto sošku, môže sa informovať  v kostole.

Rozpomeň sa Naša Milá Matka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, veľké veci ti urobil Pán. Zvolil si ťa za Matku a pozval ťa k sebe pod kríž. Dal ti účasť na svojej sláve. Vypočuje tvoje orodovanie. Odovzdaj mu náš chválospev a vďaku. Odporúčaj mu naše prosby. Pomáhaj nám žiť v láske tvojho Syna, ako žiješ ty, aby prišlo Božie kráľovstvo. Priveď všetkých ľudí k prameňu živej vody, ktorá prýšti z Ježišovho Srdca a prináša svetu nádej a spásu, spravodlivosť a pokoj. Zhliadni na našu dôveru, odpovedz na naše volanie a buď vždy našou milou Matkou. Amen

Informácie o MSC a Alojzovi Bernhauserovi:  Katolícke Noviny  28. januára 2018  č. 4  str. 32 MISIE

Uverejnené : https://www.archiv.mci.sk/josef-hegglin-msc/home/nase-dejiny/441-misionar-otvara-ludom-cestu