Zmŕtvychvstalci

RESUREKCIONISTI

Heslo Kongregácie: Pravdou a Láskou!

Kongregácia zmŕtvychvstania Pána je spoločenstvo, ktoré vytvárajú kňazi, trvalí diakoni a rehoľní bratia. Pôsobia vo farnostiach a cirkevných inštitúciách v pätnástich štátoch sveta.

Ako rehoľníci skladajú sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti.

„Našimi sľubmi čistoty, chudoby a poslušnosti sa úplne odovzdávame a zasväcujeme Zmŕtvychvstalému Kristovi v rehoľnom živote. V tomto fakte je obsiahnutý úkon viery, mocou ktorého odpovedáme na Božiu výzvu k celkovej odovzdanosti seba samého Bohu, Cirkvi a Kongregácii, spolu so všetkými schopnosťami, možnosťami a silami.“ (Konštitúcie Kongregácie zmŕtvychvstania Pána § 13)

Neboli nájdené žiadne články.