Synoda

Syntéza- zhrnutie výsledkov synodálneho procesu vo farnosti Veľké Leváre

Úvod. Farský synodálny tím sa formoval z iniciatívy farníkov i kňaza. Farskí koordinátori  informovali a pozývali na diskusné stretnutia jednak osobne, oslovením pred ...

Synoda – 10 tématických oblastí

Predmetom konzultačných stretnutí má byť desať tématických oblastí, v ktorých sa prejavujú rôzne aspekty „žitej synodality“. Je potrebné prispôsobiť ich ...

Synoda

„83-ročný pápež František s prorockou ľahkosťou tento rok pozýva k spusteniu nových synodálnych procesov na všetkých úrovniach Cirkvi. Máme čo ...

Stretnutia

Synodálny proces sa začal v našej farnosti I. stretnutím vo štvrtok 24.3.2022 na fare. Nasledovali stretnutia v týždenných intervaloch v ...

Synoda informačný leták 2022

manual-laici-3_print-A6-booklet-1x-A5Stiahnuť ...