Farský úrad

Adresa: Rímskokatolícky farský úrad
Štefánikova 752,
908 73 Veľké Leváre
Telefón: 034/7794108
e-mail: faravlevare@gmail.com
Číslo účtu IBAN: SK2609000000000037240454 (SLSP, a. s.)

Úradné záležitosti na farskom úrade môžete vybaviť najlepšie v týždni po sv. omši. Termín návštevy si môžete dohodnúť aj telefonicky.

Narodenie dieťaťa ohláste (jeden z rodičov) čím skôr a dohodnite termín krstu. Príprava rodičov a krstných rodičov sa môže uskutočniť už počas očakávania narodenia dieťaťa. Matka môže prijať požehnanie matky v požehnanom stave. Dieťa má byť pokrstené vo farnosti, v ktorej rodičia skutočne bývajú. Krstným rodičom môže byť iba praktizujúci kresťan-katolík, ktorý spĺňa všetky podmienky určené cirkevným právom.

Sobáš nahláste najmenej tri mesiace vopred. Ak niektorý zo snúbencov nemá prijaté základné sviatosti – krst, birmovanie, Eucharistia –, je potrebná šesťmesačná príprava. Sobáš má byť vo farnosti, z ktorej pochádza snúbenica alebo snúbenec.

Chorých a starých kňaz na požiadanie navštevuje každý prvý piatok v mesiaci. Návštevu je možné dohodnúť na fare alebo v sakristii po sv. omši.

Úmrtie nahláste ihneď na fare (aj telefonicky) a dohodnite termín pohrebu. Potrebné doklady (list o prehliadke mŕtveho vystavený lekárom a potvrdený matrikou v mieste úmrtia) môžete priniesť dodatočne.

Sväté omše
  cez rok počas letných prázdnin v zimnom období
pondelok 08:00 08:00 08:00
utorok 18:30 18:30 17:30
streda 18:30 08:00 17:30
štvrtok 18:30 18:30 17:30
piatok 18:30 18:30 17:30
sobota 08:00 08:00 08:00
nedeľa

10:00
18:30

10:00
18:30

10:00
18:30

Harmonogram svätých omší je len orientačný, presný harmonogram bohoslužieb na aktuálny týždeň je vždy v sekcii oznamy
 
Svätá spoveď
vo všedné dni od 18.00 v zimnom období od 17.00
 
Modlitba sv. ruženca
pol hodiny pred začiatkom svätej omše, v októbri každý piatok o 16.00 pre deti
 
Pobožnosť s vyloženou Oltárnou sviatosťou
v prvú nedeľu v mesiaci o 14.30
 
Pobožnosť pred prvým piatkom
vo štvrtok po svätej omši
 
Večeradlo s Pannou Máriou
v utorok o 17.45 v zimnom období o 16.45
 
Fatimská sobota
v prvú sobotu v mesiaci o 8.00
 
Detská svätá omša v prvý piatok v mesiaci
v letnom období o 16.00 v zimnom období o 15.00
 
Detská svätá spoveď
hodinu pred svätou omšou
 
Krsty
v poslednú nedeľu v mesiaci o 10.00
 
Celodenná poklona
19. jún
 
Krížová cesta
piatok 18.00 pre dospelých 15.00 pre deti
nedeľa 17.45 pre dospelých  
 
V máji o 18.15 loretánske litánie
V júni o 18.15 litánie k Božskému Srdcu
 
Poklona Oltárnej sviatosti
piatok v letnom období vo štvrtok od 17.30 do 18.30 v zimnom období vo štvrtok od 16.30 do 17.30
piatok v letnom období v piatok o 19.00 v zimnom období v piatok o 18.00