Čo a kde robíme

Kongregácia podľa myšlieny zakladateľa prijala ako svoje apštoláty prácu vo farnosti a výchovu mladých. Práca vo farnosti spočíva vo formácii spoločenstva spoločenstiev a obnove duchovného života veriacich. Výchova mladých má za úlohu pripavovať do života uvedomelých kresťanov, ktorí poznajú základy viery a učenie Cirkvi.

Úlohou Zmŕtvychvstalcov od ich vzniku až podnes je snaha o osobné duchovné zmŕtvychvstávanie zo svojich slabostí a hriechov a pomáhanie v tom aj veriacim ľuďom. Spoločný život v komunite má pomáhať vstávať k novému životu každému členovi rehoľného domu. Ak to vyžaduje situácia, môže rehoľník so súhlasom svojho proviciálneho predstaveného bývať nejaký čas aj sám vo farnosti. Vtedy niekoľko farností tvorí rehoľný dom, ktorého predstaveným je jeden z rehoľníkov.

Od začiatku boli resurekcionisti zameraní na službu v misiách podľa slov Ježiša Krista, aby zvestovali radostnú zvesť v celom svete. Je možné stretnúť ich v Európe, v Severnej a Južnej Amerike, Afrike a v Austrálii.

Dnes má Kongregácia 420 kňazov a rehoľných bratov. Z toho 240-ti sú členmi Poľskej provincie.