• Pozvánka na adoráciu

  Stretnutie pri Ježišovi v Najsvätejšej sviatosti oltárnej – ADORÁCIA – je v našom kostole umožnená v nedeľu od 17.00 hod. do začiatku sv. omše o 18.30 hod.

  Read More
 • Synoda

  „83-ročný pápež František s prorockou ľahkosťou tento rok pozýva k spusteniu nových synodálnych procesov na všetkých úrovniach Cirkvi. Máme čo robiť, aby sme mu stačili. Je to tento starý muž,…

  Read More
 • Modlitby matiek

  Spoločenstvo Modlitby matiek vzniklo v r. 1995 v Anglicku. Založili ho dve staré mamy, ktoré veľmi ustarostené o svoje deti  sa začali  odovzdanejšie modliť. Modlili sa špeciálne za svoje deti a k modlitbám prizvali…

  Read More

 • NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO (rok A), 28. máj 2023

  Liturgický kalendár: lc kbs.sk Pondelok: Spomienka Preblahoslavenej Panny Márie, Matky CirkviŠtvrtok: Sviatok NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZASobota: Spomienka Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkovNedeľa: DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Slávnosť NAJSVATEJŠEJ…

 • SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (rok A), 21. máj 2023

  Liturgický kalendár: lc kbs.sk Piatok: Spomienka Sv. Filipa Neriho, kňazaNedeľa: Slávnosť ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO Úmysly sv. omší: 21.5.2023 – Nedeľa:08.00 h – Za farníkov18.30 h – Za + Evu Knotekovú, Oľgu Dúnarovú,…

 • Pešia púť k  Obdivuhodnej Matke Františke

  Thumbnail for the post titled: Pešia púť k  Obdivuhodnej Matke Františke

  Láska Ježišovho Srdca ju podnecovala pomáhať ľuďom v núdzi, najmä dievčenskej mládeži. Matka Františka zakladateľka Kongregácie Dcér Božskej Lásky už v detstve pociťovala túžbu celkom sa darovať Bohu, obetovať sa pre spásu…

 • ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (rok A), 14. máj 2023

  Liturgický kalendár: lc kbs.sk Utorok: Spomienka Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníkaŠtvrtok: Slávnosť NANEBOVSTÚPENIE PÁNANedeľa: SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA Úmysly sv. omší: 14.5.2023 – Nedeľa:10.00 h – Za farníkov18.30 h – Za + rodičov…

 • PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (rok A), 7. máj 2023

  Liturgický kalendár: lc kbs.sk Úmysly sv. omší: 7.5.2023 – Nedeľa:10.00 h – Za farníkov18.30 h – Za + rodičov Irenu, Aloisa, brata Miroslava, ostatnú zomrelú a živú rodinu 8.5.2023 –…

 • ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (rok A), 30. apríl 2023

  Liturgický kalendár: lc kbs.sk Pondelok: Spomienka Sv. Jozefa, robotníkaUtorok: Spomienka Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa CirkviStreda: Sviatok SV. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLOVNedeľa: PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA Úmysly sv. omší: 30.4.2023 – Nedeľa:10.00 h – Za…

 • TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (rok A), 23. apríl 2023

  Liturgický kalendár: lc kbs.sk Utorok: Sviatok SV. MARKA, EVANJELISTUSobota: Sviatok SV. KATARÍNY SIENSKEJ, PANNY A UČITEĽKY CIRKVI, PATRÓNKY EURÓPYNedeľa: ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA Úmysly sv. omší: 23.4.2023 – Nedeľa:10.00 h…

 • DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA, NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA (rok A), 16. apríl 2023

  Liturgický kalendár: lc kbs.sk Úmysly sv. omší: 16.4.2023 – Nedeľa:10.00 h – Za farníkov18.30 h – Za + rodičov Jána, Annu Krajčírových, starých rodičov z oboch strán, tety, strýkov, krstného…

 • VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA (rok A), 9. apríl 2023

  Liturgický kalendár: lc kbs.sk Nedeľa: DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA, NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA Úmysly sv. omší: 9.4.2023 – Nedeľa:10.00 h – Za farníkov18.30 h – Za + manžela Štefana, rodičov Králových, starých rodičov…

 • PALMOVÁ K V E T N Á NEDEĽA (rok A), 2. apríl 2023

  Liturgický kalendár: lc kbs.sk Štvrtok: ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČEREPiatok: PIATOK UTRPENIA PÁNA – VEĽKÝ PIATOKSobota: SVÄTÁ SOBOTA – BIELA SOBOTANedeľa: VEĽKONOČNÁ NEDEĽA Úmysly sv. omší: 2.4.2023 – Nedeľa:10.00 h – Za farníkov18.30 h – Za…