• Pozvánka na adoráciu

  Pozývame birmovancov, miništrantov, mládež a všetkých ostatných na stretnutie pri Ježišovi v Najsvätejšej sviatosti oltárnej. Sprevádzané bude spevom, gitarou a krátkymi zamysleniami na úvod adventu. Stretnutie sa uskutoční v piatok…

  Read More
 • Synoda

  „83-ročný pápež František s prorockou ľahkosťou tento rok pozýva k spusteniu nových synodálnych procesov na všetkých úrovniach Cirkvi. Máme čo robiť, aby sme mu stačili. Je to tento starý muž,…

  Read More
 • Modlitby matiek

  Spoločenstvo Modlitby matiek vzniklo v r. 1995 v Anglicku. Založili ho dve staré mamy, ktoré veľmi ustarostené o svoje deti  sa začali  odovzdanejšie modliť. Modlili sa špeciálne za svoje deti a k modlitbám prizvali…

  Read More

 • Pozvánka na adoráciu

  Thumbnail for the post titled: Pozvánka na adoráciu

  Pozývame birmovancov, miništrantov, mládež a všetkých ostatných na stretnutie pri Ježišovi v Najsvätejšej sviatosti oltárnej. Sprevádzané bude spevom, gitarou a krátkymi zamysleniami na úvod adventu. Stretnutie sa uskutoční v piatok…

 • Svätá omša za zomrelých kňazov

  Thumbnail for the post titled: Svätá omša za zomrelých kňazov

  Dňa 12.11.2022  slúžil P. Jaroslav Kinka, CR v kostole vo Veľkých Levároch svätú omšu za zomrelých kňazov, ktorí pôsobili v našej farnosti.  Na starom cintoríne vo Veľkých Levároch boli známe…

 • Spolu so sestričkami sme sa modlili za grófku Hubertu Wenckheimovú.

  Thumbnail for the post titled: Spolu so sestričkami sme sa modlili za grófku Hubertu Wenckheimovú.

  Spolu so sestričkami Kongregácie Dcér Božskej lásky sme si vo štvrtok 22. 9. 2022 pri svätej omši, ktoru slúžil P. Jaroslav Kinka, pripomenuli pamiatku grófky Huberty Wenckheimovej rod. Koloničovej. Po…

 • PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA (rok A), 27. november 2022

  Liturgický kalendár: lc kbs.sk Pondelok: Utorok: Štvrtok: Nedeľa: DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA Úmysly sv. omší: 27.11.2022 – Nedeľa:10.00 h – Za farníkov18.30 h – Za + rodičov Anastáziu, Štefana Holekových, sestru…

 • 34. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (rok C), 20. november 2022

  Liturgický kalendár: lc kbs.sk NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, KRÁĹA NEBA I ZEME Pondelok: Spomienka Obetovanie preblahoslavenej Panny MárieUtorok: Spomienka Sv. Cecílie, panny a mučeniceŠtvrtok: Spomienka Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a…

 • 33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (rok C), 13. november 2022

  Liturgický kalendár: lc kbs.sk Štvrtok: Spomienka Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčkyNedeľa: TRIDSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ              Slávnosť NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA KRÁĽA NEBA I ZEME Úmysly sv. omší: 13.11.2022 – Nedeľa:10.00 h – Za…

 • Ako kráčame s Máriou a Jozefom za Ježišom Kristom

  Thumbnail for the post titled: Ako kráčame s Máriou a Jozefom za Ježišom Kristom

  Pán je môj pastier (Ž 23,1) „ Pane, kde bývaš? Zaveď ma do tvojich komnát lásky. Aspoň chvíľu chcem byť len a len s tebou.“ Verili sme, že prichádzajúci rok s dvomi…

 • Púť vďačnosti do Viedne – 17.9.2022

  Thumbnail for the post titled: Púť vďačnosti do Viedne – 17.9.2022

  Cesta „Púte vďačnosti“ smerovala do Viedne. Kráčali sme k hrobu nášho rodáka grófa Žigmunda Kolloniča prvého arcibiskupa Viedne a kardinála. Pán viedol naše kroky i na miesta, ktoré sú spojené so zakladateľkou…

 • Syntéza- zhrnutie výsledkov synodálneho procesu vo farnosti Veľké Leváre

  Thumbnail for the post titled: Syntéza- zhrnutie výsledkov synodálneho procesu vo farnosti Veľké Leváre

  Úvod. Farský synodálny tím sa formoval z iniciatívy farníkov i kňaza. Farskí koordinátori  informovali a pozývali na diskusné stretnutia jednak osobne, oslovením pred kostolom, na ulici… Termíny stretnutí s pozvánkou p. farár pravidelne vyhlasoval…

 • Večeradlo modlitby s Pannou Máriou

  Je to predovšetkým stretnutie v modlitbe, ktorú konáme spolu s Pannou Máriou, tak ako sa modlila spolu so zhromaždenými učeníkmi vo večeradle v Jeruzaleme.  Ružencom sa obraciame na Božiu Matku, aby  nám …