Večeradlá modlitby s Pannou Máriou

Večeradlo modlitby s Pannou Máriou

Je to predovšetkým stretnutie v modlitbe, ktorú konáme spolu s Pannou Máriou, tak ako sa modlila spolu so zhromaždenými učeníkmi vo večeradle v Jeruzaleme. Ružencom sa obraciame na Božiu Matku, ...

Modlitba pozvania Ducha svätého

Duchu svätý, príď z neba a vydať ráč zo seba žiaru svetla pravého.Príď k nám, Otče strápených, darca darov sľúbených, svetlo srdca bôľneho.Najvernejší tešiteľ, poslal ťa nám spasiteľ, ty sladké ...

Modlitba zasvätenia sa nepoškvrnenému srdcu Panny Márie

Pre rehoľné osoby a laikov, členov Mariánskeho hnutia Panna Mária fatimská, Matka milosrdenstva, Kráľovná neba a zeme, (Matka Sedembolestná), útočište hriešnikov! My sa pripájame k Mariánskemu hnutiu a zasväcujeme sa ...