Spolu so sestričkami sme sa modlili za grófku Hubertu Wenckheimovú.

Spolu so sestričkami Kongregácie Dcér Božskej lásky sme si vo štvrtok 22. 9. 2022 pri svätej omši, ktoru slúžil P. Jaroslav Kinka, pripomenuli pamiatku grófky Huberty Wenckheimovej rod. Koloničovej. Po svätej omši sestričky  zapálili sviečky na  jej hrobe a spoločne sme sa pomodlili.  Kláštor Kongregácie Dcér Božskej lásky nesie meno Hubertinum, po tejto  mladej grófke, ktorá zomrela ako 23 ročná. Rodina Wenckheimova založila a podporovala kláštor Hubertinum a pôsobenie sestričiek z tejto  kongregácie vo Veľkých Levároch  na jej pamiatku. 

MB, foto: archív farnosti