Spomienky na kalendárny rok 2022 v našej farnosti.

Často si povieme: „ako ten čas letí“. Zdá sa nám, že len včera boli sviatočné dni a už sme v kalendári obrátili nejeden list. Snáď by sme chceli zo zvedavosti vedieť, či prežité dni budú tak veselé, ako vítanie nového roka. Nevieme čo nás čaká, ale s Tebou Pane chceme kráčať celý tento čas.    Pane za všetko ďakujeme … Za život, ktorý si nám dal. Za ústa, ktorými Ťa chváliť smieme . Za šikovné ruky, ktorými  meníme  tento svet. Za tvoje každodenné dary Ti Pane teraz ďakujeme . Vzdávame Ti chválu a oslavu za to, že môžeme kráčať za Tebou. Za všetko  vôkol nás Ti Pane úprimne ďakujeme. Prišli sme  poďakovať Tebe Pane za to, že si pri nás celý čas stál. Za tvoje udelené milosti, pomoc a ochranu ako i za prihovor u Našej Nebeskej Matky Panny Márie Ti chceme v tichej modlitbe vrúcne poďakovať. Prosbu jedinú v srdci máme, chceme kráčať za Tebou po celý čas žitia nášho a tvoju pomocnú ruku vždy s láskou prijať. Naša Nebeská Matka Panna Mária vyprosujeme si u Teba pomoc a ochranu vo chvíľach smútku ale i radosti. Ty si naša ochrana, pomáhaš nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nám ukazuješ cestu spásy. Vrúcne poďakovanie v modlitbe a pokore prinášame Tebe Pane i Našej Nebeskej Matke Panne Márii za prežité dni. 

Malá spomienka na rok 2022 v našej farnosti                                                                         

Rozlúčili sme sa s tými, čo nás opustili. Zomrelo 26 ľudí z toho 17 mužov a 9 žien. Polovica zosnulých odišla k Nášmu Pánovi zaopatrená.  Sviatosť krstu prijalo 19 detí – 10 chlapcov a 9 dievčat. Pred 10 rokmi na krst priniesli svoje ratolesti rodičia, ktorí si všetci vyslúžili Sviatosť manželstva. V tomto roku len 5 párov snúbencov  prišlo do chrámu, aby im bola udelená Sviatosť manželstva. Veríme a modlíme sa za všetky pokrstené deti, aby na ceste svojho žitia vždy kráčali s Ježišom Kristom a pod ochranou Nebeskej Matky Panny Márie. Prvé sväté prijímanie prijalo 15 detí. Pod starostlivou rukou P. Jaroslava CR sa na tento slávnostný okamih pripravovali na hodinách náboženstva. Vyprosujeme u Ježiša Krista pre všetkých prvo- prijímajúcich  veľa milosti a radostí na ceste za Ježišom Kristom. Birmovanie je sviatosť ustanovená Kristom. Birmovanec dostáva od Krista Dar Ducha Svätého. V októbri Sviatosť birmovania udelil p. arcibiskup Stanislav Zvolenský takmer 50 birmovancom, ktorí kráčajú s vierou v srdci po ceste za Ježišom Kristom. Každý svoj Dar Ducha Svätého zúročí vo svojom živote pobožného kresťana.  Covid a mnohé opatrenia zatvoril brány našich chrámov. Veriaci sadali pred televízne obrazovky a sledovali on line prenosy svätých omší. Na túto pohodlnú návštevu svätej omše si mnohí veriaci privykli a praktizujú ju dodnes. Preto je potrebné zamyslieť sa nad otázkou, prečo sú naše chrámy bez veriacich, keď už nie je potrebné dodržiavať prísne opatrenia.  V tomto roku bolo podaných 16 500 Eucharistii.             

Pripomíname si.

Veriaci z našej farnosti sa zapojili do zbierky pre Ukrajinu. V habánskej fare našli dočasný, nový domov obyvatelia z Ukrajiny.  Spolu so sestričkami Kongregácie Dcér Božskej lásky sme si v septembri  pri svätej omši, ktorú slúžil P.Jaroslav CR. pripomenuli pamiatku grófky Huberty Wenckheimovej  rod.Kolloničovej.  Telesné pozostatky kňazov, ktorí pôsobili v našej farnosti boli prevezené zo starého cintorína na nový. Boli uložené pod hlavný kríž, ktorý bol posvätený na ekumenickej pobožnosti v deň Sviatku všetkých svätých.   Pozornosť sa venovala oprave plota okolo kostola z vnútornej strany. Veriaci sa zúčastnili dvoch púti – do Žarošíc a do Viedne. Púť vďačnosti do Viedne  nás priviedla k hrobu  nášho rodáka grófa Žigmunda Kolloniča prvého arcibiskupa Viedne a kardinála. Treba vysloviť vďačné Pán Boh zaplať za všetky milodary, ktoré obetovali veriaci na dobročinné účely.  V nasledujúcom roku si pripomenieme 290. výročie vysviacky nášho chrámu.  O živote našej farnosti sa viac dočítate na našej webovej stránke- Udalosti a poznámky.   

 Zaspomínala: Otília Hájková