Dcéry Božskej lásky


  • Pešia púť k  Obdivuhodnej Matke Františke

    Thumbnail for the post titled: Pešia púť k  Obdivuhodnej Matke Františke

    Láska Ježišovho Srdca ju podnecovala pomáhať ľuďom v núdzi, najmä dievčenskej mládeži. Matka Františka zakladateľka Kongregácie Dcér Božskej Lásky už v detstve pociťovala túžbu celkom sa darovať Bohu, obetovať sa pre spásu…

  • Púť vďačnosti do Viedne – 17.9.2022

    Thumbnail for the post titled: Púť vďačnosti do Viedne – 17.9.2022

    Cesta „Púte vďačnosti“ smerovala do Viedne. Kráčali sme k hrobu nášho rodáka grófa Žigmunda Kolloniča prvého arcibiskupa Viedne a kardinála. Pán viedol naše kroky i na miesta, ktoré sú spojené so zakladateľkou…