Sviatosť birmovania v našej farnosti

Dňa 16. októbra 2022 sa ozýval hlahol zvonov z nášho chrámu. Mnohí veriaci a hlavne  birmovanci s napätím očakávali slávnostný  príchod pána arcibiskupa Stanislava Zvolenského, ktorý im udelí Sviatosť birmovania.

Birmovanie je sviatosť ustanovená Kristom prostredníctvom ktorej kresťan od Boha dostáva pečať daru Ducha Svätého. Udeľuje sa pri slávení Eucharistie.

Pán arcibiskup sa vo svojej kázni veľmi priblížil k mladým, zdieľal  ich pocity a tiež si získal srdcia všetkých prítomných.

Naši vyfintení birmovanci boli pripravení. Každý dostal ten dar Ducha Svätého, ktorý potreboval. Každý dostal silu, ktorá mu chýba k tomu, aby zvládol svoj život a aby svojím osobným spôsobom vydal svedectvo o živote.

Po slávnostnom požehnaní sme s úsmevmi na tvárach odchádzali a v duchu sme priali našim birmovancom, aby sa im v ďalšom živote darilo využiť dary Ducha Svätého.

En