Novembrový dušičkový čas

Začiatok novembra je časom modlitieb za duše zosnulých. Sviatok Všetkých svätých je spomienkou na svätých, ktorí viedli pravý kresťanský život. Žili a zomreli vo viere v Ježiša Krista. Cirkev už po stáročia spája s touto slávnosťou nádej na vzkriesenie. Je to deň radosti. Smrť je  realita, ktorú treba prijať. Po vzkriesení Krista sa nachádzame na ceste do večného mesta, kde nás očakáva blaženosť všetkých tých, ktorí boli Pánom oslávení. To má byť zmyslom slávnosti Všetkých svätých. Na cintorínoch bolo rušno celý týždeň pred týmto dňom. Upravovali sme hroby, prinášali rozkvitnuté chryzantémy a zapaľovali sviečky. Nadišiel čas spomienok, deň zapaľovanie a horenia sviečok, deň rozkvitnutých chryzantém. Nastal čas krásnych spomienok na tých, ktorých odchod na druhý breh, stále tlačí slzy do očí. Na krásne okamihy v ich prítomnosti ostali už len spomienky. Spomienky držíme v rukách s každou zapálenou sviečkou. Držíme ju silno. Je to jediné čo nám na milovanú osobu ostalo. Smrť nám vzala milovaného človeka, ale nikdy neprídeme o lásku a spomienku na neho. Posielame im pozdrav do neba. V tento sviatočný deň na Sviatok Všetkých svätých prichádzali veriaci do chrámu na svätú omšu. Spomínali nie len na svätých,  ktorí kráčali s Ježišom Kristom ale i na tých, ktorí nemajú svoje miesto v kalendári. Neboli vyhlásení za svätých, ale kráčali s Ježišom Kristom, konali dobro a obetovali sa za nás hriešnikov. Po obede sa na cintoríne konala ekumenická pobožnosť. Veriaci rímskokatolíckeho  vyznania a veriaci z Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Veľké Leváre sa spoločne modlili  za nesmrteľnosť duší a Božie milosrdenstvo pre všetkých veriacich. „ Pane Ježišu modlíme sa a prosíme Ťa, prijmi naše ubolené srdcia za svoj príbytok“. Velebíme Ťa Ježišu a modlíme sa, že si Pánom nášho života. V Deň dušičiek sme sa modlili za všetkých zomrelých. Zapálili sme sviečky za nenarodené deti. Za deti, ktorým nebolo dopriate prísť na tento svet. Ich život skončil skôr než uzreli svetlo sveta.             

 V prvú novembrovú nedeľu prišli poľovníci poďakovať za udelené Božie milosti a ochranu  v minulom roku, ale i vyprosovať príhovor Panny Márie u Ježiša Krista. Ježišu Kriste obdaruj naše srdcia pokojom a láskou a chráň nás od hriešnych pokušení. Na svätej omši si poľovníci uctili svojho patróna Sv. Huberta. Svätý Hubert mal život dvoch tvári. Najskôr žil ako my – hriešnici. Užíval si všetky svetské radosti. Nasadil si masku a žil tak, aby sa mal vždy dobre. Nevážil si prírodu, zvieratá ani ľudí. Menil svoju tvár, využíval každý okamih vo svoj prospech. Až raz. Na poľovačke ho Boh oslovil. Zjavil sa mu v podobe kríža medzi parohami jeleňa, ktorého chcel uloviť. A tu sa stal zázrak. Hubert si strháva svoju masku a ukazuje  pravú svätú tvár. Je pokorný, mení svoje správanie, koná len dobro, prináša obetu každý deň. Stáva sa kresťanom, modlitbami prichádza pred Pána, uctieva si prírodu i zvieratá. Vo svojom srdci nosí pokoru, lásku a pomoc blížnemu. Srdcom sa modlil: „ Ježišu buď Pánom môjho srdca.“  Na začiatku svätej omše P. Jaroslaw CR. posvätil poľovnícky ornát. Obetný dar poľovníci darovali na slávenie Eucharistie. V modlitbách poľovníci spolu s veriacimi ďakovali Nebeskému Otcovi za pomoc pri náročnej práci ako je ochrana prírody a starostlivosť o zver. Velebíme a ospevujeme Bože Tvoje vznešené meno. Vrúcne modlitby sa niesli k Nebeskej Matke Panne Márii. Vyprosovali sme ochranu, udelenie milostí a príhovor u Ježiša Krista. Vieru v Ježiša Krista má každý poľovník vo svojom srdci. Ježišu,  môj vykupiteľ, klaniam sa Ti a vrúcne ďakujem za udelené milosrdenstvo. Naši poľovníci viac ako  sedemdesiat rokov svojou prácou  plnia motto: „ Zver by sa mala najskôr chrániť, chovať a až potom loviť“. Prechádzka prírodou  a pohľad na lesnú zver je balzamom na ubolené ľudské srdce. Tu v lone prírody v nekonečnom tichu zabúdame na svoje starosti a obdivujeme dielo Nášho Nebeského Otca, ktoré nám prináša pokoj a pokoru. S poľovníkmi sa stretávame  na rôznych podujatiach v obci. Vždy sú ochotní priložiť ruku k prospešnej práci. Vyprosujeme pomoc a ochranu Nebeského Otca pre každého poľovníka. Nech Nebeská Matka Panna Mária ochraňuje každý krok a žehná usilovné ruky, ktoré chránia prírodu a zvieratá. 

Milí naši poľovníci, nuž nech Vás Sv. Hubert sprevádza a všetko zlé Vás obchádza. Nech vaše srdce vždy plesá, keď vaše oko uzrie čaro lesa.

Otília Hájková