Časopis Posol Božského srdca

je mesačník slovenských katolíkov so zameraním na ohlasovanie Krista a prehlbovanie viery. Je dobré ho odoberať a čítať. Ako nás informuje pamätná tabuľa na budove fary, tento časopis začal vychádzať práve na rímskokatolíckej fare vo Veľkých Levároch v r. 1897. Vydával ho tunajší farár Michal Melíšek.

„Michal Melíšek (1854 – 1917) bol za rímsko-katolíckeho kňaza vysvätený v roku 1877. V roku 1895 sa stal farárom vo Veľkých Levároch. Vo farnosti založil Bratstvo Božského srdca Ježišovho a pripravoval založenie časopisu Bratstva po dohode s jezuitským pátrom Andrejom Kubinom, ktorý mu prisľúbil pomoc. Prvé číslo časopisu vyšlo 15. júna 1897. Vydavateľom a redaktorom bol Michal Melíšek, adresa redakcie bola na fare vo Veľkých Levároch. Posol sa tlačil v trnavskej tlačiarni Žigmunda Wintera. Časopis mal úspech a odberateľov aj medzi americkými Slovákmi. Melíšek sa pre pastoračnú zaneprázdnenosť čoskoro zriekol vydávania časopisu a prenechal ho trnavským jezuitom už od 2. ročníka. Do roku 1949, keď časopis zanikol, vyšlo 52 ročníkov. Vo vydávaní pokračovali slovenskí jezuiti v Kanade od roku 1974, kde vyšlo 17 ročníkov a v roku 1991 sa už jeho vydávanie vrátilo v slobodných pomeroch na Slovensko. Na budove rímsko-katolíckej fare pri stom výročí založenia časopisu Posol odhalili v roku 1997 pamätnú tabuľu, ktorú venovala obec a redakcia časopisu.“ Zdroj: https://pam.epocha.sk/pamatniky-zahorie/okres-malacky/posol-bozskeho-srdca-jezisovho-velke-levare

Vydavateľstvo Dobrá kniha by veľmi rado otváralo cestu pre Posla k novým čitateľom. Preto sa obraciame na nás veriacich vo farnosti Veľké Leváre s prosbou rozšíriť rady predplatiteľov mesačníka Posol. Predplatné na celý kalendárny rok je 12 €. Časopis roznášajú dobrovoľníčky do schránok. Povzbudzujeme Vás milí veriaci k tomu, aby ste podporili vydavateľstvo Dobrá kniha svojim prihlásením sa k počtu predplatiteľov v našej farnosti. Prihlásiť sa môžete do konca mesiaca november u dobrovoľníčok u p. Anky Hurbánkovej, Márii Čermákovej a Otílii Hájkovej.