Pobožnosť pri hrobe zosnulých kňazov a rehoľných sestier, v minulosti pôsobiacich v našej farnosti

V rámci osláv 290.výročia vysvätenia farského  kostola sme si v nedeľu 17.septembra 2023  pripomenuli ľudí, ktorí v minulosti pôsobili vo farnosti ako kňazi a rehoľné sestry. Zišli sme sa na pobožnosti na novom cintoríne, kde sú uložené pozostatky kňazov, pôvodne pochovaných na starom cintoríne. Na novom cintoríne sú aj hroby rehoľných sestier, ktoré sa po roku 1990 vrátili do kláštora vo Veľkých Levároch a sú tu pochované.

Pán farár P.Jaroslav Kinka CR vo svojom príhovore zdôraznil potrebu zaspomínať si na týchto ľudí, modliť sa za nich a ďakovať. Kňazi, pôsobiaci v našej farnosti boli úzko spojení so životom našich predkov. Krstili, sobášili, pochovávali našich rodičov a prarodičov.  Prežívali s obyvateľmi obce smutné i radostné udalosti, obdobia rozmachu i politického útlaku.

Vďaka patrí aj šľachtickej rodine Kolloničovcov, ktorí ako zemepáni, mali vplyv na výber kňazov,  ktorí vo farnosti pôsobili.  Záležalo im na duchovnom a mravnom rozvoji obyvateľov obce. Záležalo im aj na úrovni vzdelávania, preto pozvali do Veľkých Levár sestričky z kongregácie Dcér Božskej Lásky, ktoré viedli základnú i materskú školu. Ako sestričky v týchto zariadeniach s deťmi pracovali a aká tam vládla atmosféra, sme sa dozvedali a dozvedáme z mnohých dojímavých svedectiev bývalých žiačok a žiakov…

Okrem modlitby a ďakovania za zomrelých kňazov, rehoľné sestry a zomrelých z našich rodín a z farnosti,  sme mysleli v modlitbách aj na žijúcich kňazov a rehoľné sestry, pôsobiacich vo farnosti v predchádzajúcich rokoch i dnes.

Text: M.Biksadská

Foto: T.Richveis