Umelecký zážitok z organového koncertu

Tohtoročné 290. výročie posvätenia kostola mena Panny Márie prišli pozdraviť študenti a pedagógovia Cirkevného konzervatória v Bratislave. Študenti konzervatória účinkovali pod vedením pedagogičiek Mariety Puhovichovej a Márie Králikovej – Zajíčkovej. Koncom  júna  sme v kostole privítali účinkujúcich na koncerte. Započúvali sme sa do diel J.S. Bacha hudobného skladateľa barokovej hudby a svojho času slávneho organistu. F.M. Bartholdyho hudobného skladateľa obdobia romantizmu, ktorého hudba je živá, temperamentná často sentimentálna. A.L. Webbera anglického  skladateľa,  impresária muzikálového divadelníctva ( zdroj:wikipedia.org.)  i ďalších umelcov.

Orgánový koncert nám poskytol hodinový duchovný odpočinok. Zabudli sme na svetské starosti a na krídlach melódii sme sa povznášali a približovali k Bohu. Tóny orgánu a violončela nás uchvátili svojou krásou. Každý tón zanechal v našich dušiach nezabudnuteľný zážitok. Mnohé tóny nám priblížili ranné vstávanie slnka, vychádza na oblohu, jeho lúče prebúdzajú každý kvet a každé vtáča. Svet je plný Božej lásky a porozumenia. V ľudských srdciach vládne pokoj a pokora. Ďalšia skladba nám pripomína boj dobra a zla. Odohráva sa aj v ľudských srdciach, keď bojujeme proti diablovi. Mária Králiková – Zajíčková nám zaspievala dve skladby – Ave Mária od Césara Francka a Pie Jesu od A.L.Webbera. Chrámová hudba je pre náš život dôležitá. Uchváti nás svojou krásou a prebudí  nás k hľadaniu túžby po kráse. Ani sme si nestihli uvedomiť, ako letí čas. Zaznela posledná skladba a účinkujúcich sme odmenili srdečným potleskom. Predstavili sa nám účinkujúci a standing ovation bol najväčšou odmenou za ich umelecký prednes. Vrúcne Pán Boh zaplať za nevšedný  umelecký zážitok a príjemné strávenie nedeľného popoludnia na krídlach chrámovej hudby patrí všetkým účinkujúcim.  

   

Text: O. Hájková

Foto: P. Macejka