Slávnostná svätá omša k 290. výročiu kostola

Vo Veľkých Levároch si v týchto dňoch pripomíname 290. výročie posvätenia  farského kostola Mena Panny Márie. V nedeľu 10.9.2023 sa v kostole konala slávnosť, na ktorej  farár  P. Jaroslav Kinka CR privítal otca arcibiskupa  a metropolitu Stanislava Zvolenského a malackého dekana  Jána Ragulu.  Tridsať  rokov pôsobia vo farnosti Veľké Leváre kňazi z Kongregácie zmŕtvychvstania Pána z Poľska. Z kňazov, ktorí  v posledných rokoch vo farnosti pôsobili prišli na slávnosť  P. Gregor Wisniewski CR, P. Edward Žakovič CR, P. Gabriel Koch CR a P. Edward Hering CR,  spolu so svojim provinciálnym predstaveným Mariusz Mazur CR  z Krakova.

Svätú omšu slúžil otec arcibiskup s prítomnými kňazmi.  Vyzdvihol krásu a monumentálnosť chrámu a vyslovil vďačnosť kardinálovi Kolloničovi, ktorý dal kostol v r. 1729 postaviť a v r. 1733 slávnostne posvätil. Vďaka patrí aj staviteľom chrámu, kňazom a obyvateľom obce, ktorí sa o kostol 290 rokov starali. V kázni sa otec arcibiskup zamýšľal nad  významom  kostola v živote človeka. Kostol nám umožňuje vnímať  Boha, jeho prítomnosť v živote  vo chvíľach keď sa darí, ale aj v ťažkých časoch trápenia a bolesti.

Na záver sa nám prihovoril otec provinciál, ktorý pripomenul patrónku chrámu Pannu Máriu a jej pokyn pre nás: „Urobte všetko čo vám povie Ježiš„

Slávnosť svojou účasťou podporili a ozdobili členovia  Dobrovoľného hasičského zboru a Poľovníckeho združenia  v slávnostných uniformách so zástavami a  členovia Detského folklórneho súboru Leváranek v pekných krojoch. Spevom a hudbou prispeli dva spevokoly, ktoré vo farnosti pôsobia.

Text: M. Biksadská

Foto: P. Macejka