• TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (rok A), 2. júla 2023

  Liturgický kalendár: lc kbs.sk Pondelok: Sviatok SV. TOMÁŠA, APOŠTOLAStreda: Slávnosť SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOVNedeľa: ŠTRNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Úmysly sv. omší: 3.7.2023 – Pondelok:08.00 h – Za dobrý priebeh operácie…

 • DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (rok A), 25. júna 2023

  Liturgický kalendár: lc kbs.sk Streda: Spomienka Sv. Ireneja, biskupa a mučeníkaŠtvrtok: Slávnosť SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOVNedeľa: TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Úmysly sv. omší: 26.6.2023 – Pondelok:08.00 h – Za + Henryku…

 • JEDENÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (rok A), 18. júna 2023

  Liturgický kalendár: lc kbs.sk Streda: Spomienka Sv. Alojza Gonzagu rehoľníkaSobota: SLÁVNOSŤ NARODENIA SV. JÁNA KRSTITEĽANedeľa: DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Úmysly sv. omší: 19.6.2023 – Pondelok:08.00 h – Za + Henryku a Jána18.30…

 • Pozvánka na organový koncert

  Thumbnail for the post titled: Pozvánka na organový koncert

  Srdečne pozývame na organový koncert študentov a pedagógov Cirkevného konzervatória z Bratislavy v nedeľu 25. júna 2023 o 16. hodine, pri príležitosti tohtoročného výročia 290 rokov posvätenia kostola Mena Panny Márie vo Veľkých Levároch. …

 • Pešia púť k  Obdivuhodnej Matke Františke

  Thumbnail for the post titled: Pešia púť k  Obdivuhodnej Matke Františke

  Láska Ježišovho Srdca ju podnecovala pomáhať ľuďom v núdzi, najmä dievčenskej mládeži. Matka Františka zakladateľka Kongregácie Dcér Božskej Lásky už v detstve pociťovala túžbu celkom sa darovať Bohu, obetovať sa pre spásu…

 • Spomienky na kalendárny rok 2022 v našej farnosti.

  Thumbnail for the post titled: Spomienky na kalendárny rok 2022 v našej farnosti.

  Často si povieme: „ako ten čas letí“. Zdá sa nám, že len včera boli sviatočné dni a už sme v kalendári obrátili nejeden list. Snáď by sme chceli zo zvedavosti vedieť, či…

 • Pozvánka na adoráciu

  Thumbnail for the post titled: Pozvánka na adoráciu

  Stretnutie pri Ježišovi v Najsvätejšej sviatosti oltárnej – ADORÁCIA – je v našom kostole umožnená v nedeľu od 17.00 hod. do začiatku sv. omše o 18.30 hod.

 • Sviatosť birmovania v našej farnosti

  Thumbnail for the post titled: Sviatosť birmovania v našej farnosti

  Dňa 16. októbra 2022 sa ozýval hlahol zvonov z nášho chrámu. Mnohí veriaci a hlavne  birmovanci s napätím očakávali slávnostný  príchod pána arcibiskupa Stanislava Zvolenského, ktorý im udelí Sviatosť birmovania. Birmovanie je sviatosť…

 • Dušičkový čas v našej farnosti

  Thumbnail for the post titled: Dušičkový čas v našej farnosti

  Jeseň pani bohatá, farbí listy do zlata. Chryzantémy rozvili svoje puky do krásnych pestrofarebných kvetov  a prichádzame s nimi ozdobiť hroby našich blízkych. Sviatok všetkých svätých a Dušičiek vnímame ako sviatok, kedy sa…

 • Zásvätná  púť do Žarošic

  Thumbnail for the post titled: Zásvätná  púť do Žarošic

  Prežili sme a ešte stále prežívame časy rôznych obmedzení, chorôb, spoločenských otrasov, ekonomických kríz, ale i vojnové časy v Európe. Útechu sme nachádzali a stále nachádzame v modlitbách. V kostoloch  ale i  v súkromných modlitbách sme vrúcne…