Synoda

„83-ročný pápež František s prorockou ľahkosťou tento rok pozýva k spusteniu nových synodálnych procesov na všetkých úrovniach Cirkvi. Máme čo robiť, aby sme mu stačili. Je to tento starý muž, ktorý hovorí: „cieľom synody, a teda tejto synodálnej konzultácie, nie je produkovať dokumenty, ale dať vypučať snom, vzbudiť proroctvá a videnia, dať rozkvitnúť nádejam, podnietiť dôveru, obviazať rany, previazať vzťahy, vzbudiť úsvit nádeje, učiť sa jeden od druhého, a vytvoriť pozitívne vnímanie, ktoré osvieti mysle, zahreje srdcia, navráti silu rukám“. Synodalita je tiež niečo veľmi staré, čo má ožiť v novosti a čerstvosti Evanjelia.“

…slovami Juraja Vitteka, koordinátora diecézneho synodálneho tímu vstupujeme aj my vo farnosti Veľké Leváre do sveta synody. Čas sa naplnil, nemali by sme zaostávať.

Po vymenovaní farských koordinátorov / Ján Beňo, Mária Biksadská/ nastal čas pozvať k spolupráci ďalších ochotných ľudí k vytvoreniu farského synodálneho tímu. Úlohou farského synodálneho tímu v tomto procese je zorganizovať stretnutia – najlepšie pravidelné, ktoré sa budú synodalite venovať. Najprv v modlitbe a počúvaní Božieho slova, informovaní o synodalite… Podrobnejšie informácie o cieľoch a priebehu synody nájdete na priloženom letáku.

POZÝVAME

  • vedúcich spoločenstiev vo farnosti
  • ľudí ochotných spolupracovať pri organizovaní  stretnutí
  • ľudí, ktorí chcú byť pri tom a priložiť ruku k dielu

Veľké Leváre, február 2022

Ján Beňo, Mária Biksadská, koordinátori synody za farnosť