Udalosti


 • Máj v našej farnosti

  Thumbnail for the post titled: Máj v našej farnosti

  Mesiac máj je v Cirkvi oddávna zasväteným mesiacom Panny Márie. V jej prítomnosti sa cítime bezpečnejšie vo všetkých ťažkostiach a krížoch života. V modlitbách prosíme o pomoc.. „naša láskavá a starostlivá Matka pomôž nám v núdzi…“ Nie…

 • 290. výročie vysvätenia kostola Mena Panny Márie vo Veľkých Levároch

  Thumbnail for the post titled: 290. výročie vysvätenia kostola Mena Panny Márie vo Veľkých Levároch

  si pripomenieme v nedeľu 10. septembra 2023. Slávnostnú svätú omšu o 10.00 hod bude slúžiť bratislavský arcibiskup – metropolita Stanislav Zvolenský.

 • Pozvánka na organový koncert

  Thumbnail for the post titled: Pozvánka na organový koncert

  Srdečne pozývame na organový koncert študentov a pedagógov Cirkevného konzervatória z Bratislavy v nedeľu 25. júna 2023 o 16. hodine, pri príležitosti tohtoročného výročia 290 rokov posvätenia kostola Mena Panny Márie vo Veľkých Levároch. …

 • Pešia púť k  Obdivuhodnej Matke Františke

  Thumbnail for the post titled: Pešia púť k  Obdivuhodnej Matke Františke

  Láska Ježišovho Srdca ju podnecovala pomáhať ľuďom v núdzi, najmä dievčenskej mládeži. Matka Františka zakladateľka Kongregácie Dcér Božskej Lásky už v detstve pociťovala túžbu celkom sa darovať Bohu, obetovať sa pre spásu…

 • Spomienky na kalendárny rok 2022 v našej farnosti.

  Thumbnail for the post titled: Spomienky na kalendárny rok 2022 v našej farnosti.

  Často si povieme: „ako ten čas letí“. Zdá sa nám, že len včera boli sviatočné dni a už sme v kalendári obrátili nejeden list. Snáď by sme chceli zo zvedavosti vedieť, či…

 • Pozvánka na adoráciu

  Thumbnail for the post titled: Pozvánka na adoráciu

  Stretnutie pri Ježišovi v Najsvätejšej sviatosti oltárnej – ADORÁCIA – je v našom kostole umožnená v nedeľu od 17.00 hod. do začiatku sv. omše o 18.30 hod.

 • Sviatosť birmovania v našej farnosti

  Thumbnail for the post titled: Sviatosť birmovania v našej farnosti

  Dňa 16. októbra 2022 sa ozýval hlahol zvonov z nášho chrámu. Mnohí veriaci a hlavne  birmovanci s napätím očakávali slávnostný  príchod pána arcibiskupa Stanislava Zvolenského, ktorý im udelí Sviatosť birmovania. Birmovanie je sviatosť…

 • Dušičkový čas v našej farnosti

  Thumbnail for the post titled: Dušičkový čas v našej farnosti

  Jeseň pani bohatá, farbí listy do zlata. Chryzantémy rozvili svoje puky do krásnych pestrofarebných kvetov  a prichádzame s nimi ozdobiť hroby našich blízkych. Sviatok všetkých svätých a Dušičiek vnímame ako sviatok, kedy sa…

 • Zásvätná  púť do Žarošic

  Thumbnail for the post titled: Zásvätná  púť do Žarošic

  Prežili sme a ešte stále prežívame časy rôznych obmedzení, chorôb, spoločenských otrasov, ekonomických kríz, ale i vojnové časy v Európe. Útechu sme nachádzali a stále nachádzame v modlitbách. V kostoloch  ale i  v súkromných modlitbách sme vrúcne…

 • Svätá omša za zomrelých kňazov

  Thumbnail for the post titled: Svätá omša za zomrelých kňazov

  Dňa 12.11.2022  slúžil P. Jaroslav Kinka, CR v kostole vo Veľkých Levároch svätú omšu za zomrelých kňazov, ktorí pôsobili v našej farnosti.  Na starom cintoríne vo Veľkých Levároch boli známe…