Udalosti


 • Pobožnosť pri hrobe zosnulých kňazov a rehoľných sestier, v minulosti pôsobiacich v našej farnosti

  Thumbnail for the post titled: Pobožnosť pri hrobe zosnulých kňazov a rehoľných sestier, v minulosti pôsobiacich v našej farnosti

  V rámci osláv 290.výročia vysvätenia farského  kostola sme si v nedeľu 17.septembra 2023  pripomenuli ľudí, ktorí v minulosti pôsobili vo farnosti ako kňazi a rehoľné sestry. Zišli sme sa na pobožnosti na novom cintoríne,…

 • Slávnostná svätá omša k 290. výročiu kostola

  Thumbnail for the post titled: Slávnostná svätá omša k 290. výročiu kostola

  Vo Veľkých Levároch si v týchto dňoch pripomíname 290. výročie posvätenia  farského kostola Mena Panny Márie. V nedeľu 10.9.2023 sa v kostole konala slávnosť, na ktorej  farár  P. Jaroslav Kinka CR privítal otca…

 • Prednáška o histórii kostola Mena panny Márie vo Veľkých Levároch 3.septembra 2023

  Thumbnail for the post titled: Prednáška o histórii kostola Mena panny Márie vo Veľkých Levároch 3.septembra 2023

  Kostol Mena Panny Márie vo Veľkých Levároch slúži obyvateľom a návštevníkom obce už 290 rokov. Prečo ho naši predkovia postavili? Kto bol staviteľom kostola?  Ktorých svätcov predstavujú sochy vo výzdobe …

 • Habánske hody vo Veľkých Levároch 2023

  Thumbnail for the post titled: Habánske hody vo Veľkých Levároch 2023

  sme  oslávili v nedeľu 2.júla, teda práve na sviatok Navštívenia Panny Márie u Alžbety, slávnostnou  svätou omšou na priestranstve pred Habánskou kaplnkou. P. Jaroslav Kinka CR v kázni vyzdvihol statočnosť a obetavosť Panny Márie,…

 • Umelecký zážitok z organového koncertu

  Thumbnail for the post titled: Umelecký zážitok z organového koncertu

  Tohtoročné 290. výročie posvätenia kostola mena Panny Márie prišli pozdraviť študenti a pedagógovia Cirkevného konzervatória v Bratislave. Študenti konzervatória účinkovali pod vedením pedagogičiek Mariety Puhovichovej a Márie Králikovej – Zajíčkovej. Koncom  júna…

 • Vrúcne poďakovanie

  Thumbnail for the post titled: Vrúcne poďakovanie

  Malá spomienka veľkolevárskych farníkov. Písal sa rok 1993. Všetci sme netrpezlivo očakávali nového duchovného pastiera. Zo spomienok vyberám:  „ Bol horúci letný deň. Stretla som neznámeho mladého pána. Bol na…

 • Júnové spomienky

  Thumbnail for the post titled: Júnové spomienky

  Mesiac jún je zasvätený Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Počas celého mesiaca sa veriaci pred každou svätou omšou modlili litánie k Božskému Srdcu. Modlitba Cirkvi si uctieva a oslavuje aj Ježišovo srdce, tak…

 • Máj v našej farnosti

  Thumbnail for the post titled: Máj v našej farnosti

  Mesiac máj je v Cirkvi oddávna zasväteným mesiacom Panny Márie. V jej prítomnosti sa cítime bezpečnejšie vo všetkých ťažkostiach a krížoch života. V modlitbách prosíme o pomoc.. „naša láskavá a starostlivá Matka pomôž nám v núdzi…“ Nie…

 • 290. výročie vysvätenia kostola Mena Panny Márie vo Veľkých Levároch

  Thumbnail for the post titled: 290. výročie vysvätenia kostola Mena Panny Márie vo Veľkých Levároch

  si pripomenieme v nedeľu 10. septembra 2023. Slávnostnú svätú omšu o 10.00 hod bude slúžiť bratislavský arcibiskup – metropolita Stanislav Zvolenský.

 • Pozvánka na organový koncert

  Thumbnail for the post titled: Pozvánka na organový koncert

  Srdečne pozývame na organový koncert študentov a pedagógov Cirkevného konzervatória z Bratislavy v nedeľu 25. júna 2023 o 16. hodine, pri príležitosti tohtoročného výročia 290 rokov posvätenia kostola Mena Panny Márie vo Veľkých Levároch. …