Autor Robert Pernička


 • PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA (rok A), 27. november 2022

  Liturgický kalendár: lc kbs.sk Streda: Sviatok Sv. Ondreja apoštolaSobota: Spomienka Sv. Františka Xaverského, kňazaNedeľa: DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA Úmysly sv. omší: 27.11.2022 – Nedeľa:10.00 h – Za farníkov18.30 h – Za…

 • 34. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (rok C), 20. november 2022

  Liturgický kalendár: lc kbs.sk NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, KRÁĹA NEBA I ZEME Pondelok: Spomienka Obetovanie preblahoslavenej Panny MárieUtorok: Spomienka Sv. Cecílie, panny a mučeniceŠtvrtok: Spomienka Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a…

 • 33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (rok C), 13. november 2022

  Liturgický kalendár: lc kbs.sk Štvrtok: Spomienka Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčkyNedeľa: TRIDSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ              Slávnosť NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA KRÁĽA NEBA I ZEME Úmysly sv. omší: 13.11.2022 – Nedeľa:10.00 h – Za…

 • Ako kráčame s Máriou a Jozefom za Ježišom Kristom

  Thumbnail for the post titled: Ako kráčame s Máriou a Jozefom za Ježišom Kristom

  Pán je môj pastier (Ž 23,1) „ Pane, kde bývaš? Zaveď ma do tvojich komnát lásky. Aspoň chvíľu chcem byť len a len s tebou.“ Verili sme, že prichádzajúci rok s dvomi…

 • Púť vďačnosti do Viedne – 17.9.2022

  Thumbnail for the post titled: Púť vďačnosti do Viedne – 17.9.2022

  Cesta „Púte vďačnosti“ smerovala do Viedne. Kráčali sme k hrobu nášho rodáka grófa Žigmunda Kolloniča prvého arcibiskupa Viedne a kardinála. Pán viedol naše kroky i na miesta, ktoré sú spojené so zakladateľkou…

 • Syntéza- zhrnutie výsledkov synodálneho procesu vo farnosti Veľké Leváre

  Thumbnail for the post titled: Syntéza- zhrnutie výsledkov synodálneho procesu vo farnosti Veľké Leváre

  Úvod. Farský synodálny tím sa formoval z iniciatívy farníkov i kňaza. Farskí koordinátori  informovali a pozývali na diskusné stretnutia jednak osobne, oslovením pred kostolom, na ulici… Termíny stretnutí s pozvánkou p. farár pravidelne vyhlasoval…

 • Večeradlo modlitby s Pannou Máriou

  Je to predovšetkým stretnutie v modlitbe, ktorú konáme spolu s Pannou Máriou, tak ako sa modlila spolu so zhromaždenými učeníkmi vo večeradle v Jeruzaleme.  Ružencom sa obraciame na Božiu Matku, aby  nám …

 • Synoda – 10 tématických oblastí

  Thumbnail for the post titled: Synoda – 10 tématických oblastí

  Predmetom konzultačných stretnutí má byť desať tématických oblastí, v ktorých sa prejavujú rôzne aspekty „žitej synodality“. Je potrebné prispôsobiť ich rôznym miestnym podmienkam a z času na čas ich dopĺňať,…

 • Modlitba pozvania Ducha svätého

  Duchu svätý, príď z neba a vydať ráč zo seba žiaru svetla pravého.Príď k nám, Otče strápených, darca darov sľúbených, svetlo srdca bôľneho.Najvernejší tešiteľ, poslal ťa nám spasiteľ, ty sladké…

 • Modlitba zasvätenia sa nepoškvrnenému srdcu Panny Márie

  Pre rehoľné osoby a laikov, členov Mariánskeho hnutia Panna Mária fatimská, Matka milosrdenstva, Kráľovná neba a zeme, (Matka Sedembolestná), útočište hriešnikov! My sa pripájame k Mariánskemu hnutiu a zasväcujeme sa…