Modlitba pozvania Ducha svätého

Duchu svätý, príď z neba a vydať ráč zo seba žiaru svetla pravého.
Príď k nám, Otče strápených, darca darov sľúbených, svetlo srdca bôľneho.
Najvernejší tešiteľ, poslal ťa nám spasiteľ, ty sladké občerstvenie.
V práci si poľahčenie, v sparne si ovlaženie, v plači si potešenie.
Svetlo plné radosti, naplň srdca temnosti ľudu Tebe verného.
Bez pomocnej milosti človek žije v hriešnosti, nie je v ňom nič dobrého.
Očisť duše pramene, zavlaž, čo je znavené, uzdrav, čo je ranené.
Príď k nám, príď k nám, Duchu Svätý, príď k nám duchu presvätý!

Príď, Duchu Svätý, príď, na mocný príhovor, Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, tvojej milovanej Nevesty. (3x)