Večeradlo modlitby s Pannou Máriou

Je to predovšetkým stretnutie v modlitbe, ktorú konáme spolu s Pannou Máriou, tak ako sa modlila spolu so zhromaždenými učeníkmi vo večeradle v Jeruzaleme.  Ružencom sa obraciame na Božiu Matku, aby  nám  odhalila tajomstvá Ježišovho života. Ruženec je zároveň reťaz lásky a záchrany, ktorou môžeme ovplyvniť udalosti nášho času, zachrániť mnohé osoby a situácie…

Program večeradla v našej farnosti:

  1. Vzývanie  Ducha svätého
  2. Modlitba sv. ruženca s rozjímaním
  3. Modlitba na úmysel sv. Otca
  4. Modlitby za zakladateľa večeradiel, za všetkých kňazov bohoslovcov, rehoľníkov a rehoľníčky
  5. Meditácia z Modrej knihy
  6. Modlitba zasvätenia sa Nepoškvrneného srdcu Panny Márie

Zakladateľom večeradiel je taliansky kňaz don Stefano Gobbi (1930-2011). Kľúčová udalosť, ktorá zmenila život otca Gobbiho, sa udiala 8.5.1972, keď na púti vo Fatime v Portugalsku vo svojom srdci začul hlas Panny Márie. Panna Mária si ho vybrala ako nástroj, aby šíril jej posolstvá po celom svete. Z tejto vnútornej inšpirácie vzniklo Mariánske kňazské hnutie, ktorého úlohou je viesť ľudí k zasväcovaniu sa Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.

Nástrojom, ktorým sa šíri Mariánske kňazské hnutie vo všetkých častiach sveta, je kniha „Kňazom, najmilším synom Panny Márie“ /Modrá kniha/. Kniha slúži pre pochopenie a prehĺbenie spirituality zasvätenia Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Obsahuje meditácie, či vnuknutia, ktoré don Srefano Gobbi prijal do srdca formou vnútorných slov. Tieto príhovory začínajú rokom 1973 a zavŕšené boli v r.1997.

Na Slovensku je v súčasnosti toto hnutie rozšírené vo všetkých diecézach.

V našej farnosti sa modlíme vo Večeradle s Pannou Máriou od r. 1992. 

Spracovala: Mária Biksadská
Zdroj : internet
Veľké Leváre,  január 2022