Vrúcne poďakovanie

Malá spomienka veľkolevárskych farníkov. Písal sa rok 1993. Všetci sme netrpezlivo očakávali nového duchovného pastiera. Zo spomienok vyberám:  „ Bol horúci letný deň. Stretla som neznámeho mladého pána. Bol na prechádzke. Pamätám si, že mal oblečené žlté tričko. Pri pozdrave sa mierne uklonil. Aké bolo moje prekvapenie, keď sme na svätej omši privítali tohto milého pána, nášho nového duchovné pastiera p. Jaroslava CR.“ Od tohto okamihu ubehlo dlhých 30 rokov. Každá farnosť, ktorá má kňaza má aj veľké požehnanie od Boha. Cesta kňaza je cestou večného pútnika. Jeho údelom je byť sám, ale nikdy nie je opustený. Boh nad ním drží ochrannú ruku a vedie ho. Je vzácnym človekom, prostredníctvom ktorého Boh žehná kolísku, manželstvo i katafalk. Veriaci ľudia pri ňom skladajú svoje najväčšie tajomstvá, pred ním vylievajú svoje slzy. Pred ním otvárajú svoje ubolené srdcia, ale delia sa s ním aj o radostné okamihy svojho života.  Láskavé slovo kňaza padá do nášho srdca s váhou Božej autority a preniká do duše silou viery. V dnešnej dobe povolanie kňaza ja ťažké ale veľmi potrebné. Jeho život je neprestajnou obetou. Prináša Pána na oltár, aby nás uzdravoval a tešil. Páter Jaroslav CR. stáli ste pri nás v radostiach ale i bolestiach života . Viedli ste nás k Bohu a večnej spáse múdrym ohlasovaním Božieho slova. Spomínať na dlhých 30 rokov pôsobenia v našej farnosti by si vyžiadalo dlhý čas. Ale, predsa spomíname: miništranti, ktorí vyrástli z detských nohavíc s radosťou a úctou spomínajú na letné stanovačky spojené s veselou grilovačkou. V srdciach mnohých farníkov zostávajú spomienky na nezabudnuteľné zážitky z púti. Putovali sme za Nebeskou Matkou Pannou Máriou do mnohých pútnických miest a vyprosovali milosti v ťažkostiach nášho života. Potešiteľka zarmútených vyslyšala naše vrúcne prosby a ďakovali sme za udelené milosti.  Každoročne sa tešíme na zásvätnú púť do Zárušic. V čase opatrení šírenia sa covidu náš chrám bol zatvorený. Pocítili sme úzkosť a žiaľ, že sme opustení. Chýbalo nám Božie Slovo, ktoré ste šírili medzi nami. Televízny prenos svätej omše bol náplasťou na naše ubolené srdcia. Ale v týchto okamihoch sme pocítili Vašu blízkosť. Vrúcne Pán Boh zaplať patrí za vysluhovanie sviatostí, za odslúžené sväté omše, za prípravu detí na prvé sväté prijímanie, za prípravu birmovancov. Ďakujeme za vľúdne slovo, láskavosť a pohladenie chorej duše. Nezabúdame na Váš milý úsmev, s ktorým sme prekonali kríže nášho života. Ďakujeme za silvestrovské sväté omše a prvé vinše do Nového roka . Prípitok na fare mal svoje sviatočné čaro. Ďakujeme za vedenie našej farnosti i za starostlivosť o náš chrám. Vaše manažérske schopnosti sú dôkazom zveľaďovania svätostánku. Všetko  sa do spomienok nezmestilo. Každý veriaci si vo svojom srdci nesie úprimné slová povzbudenia a presvedčenia k pokore. Vyslovujeme Vám úprimné Pán Boh zaplať za Vašu kňazskú službu. Modlíme sa za Vaše zdravie a vyprosujeme u Nebeského Otca ešte ďalšie roky Vášho  zotrvanie v našej farnosti. V mene celej farskej rodiny Pán Boh zaplať za čas, ktorý sme spolu prežili v prítomnosti Nebeskej Matky Panny Márie a Jej Syna Ježiša Krista.

O. Hájková

foto: archív farnosti