Udalosti


 • Koledníci Dobrej noviny z Veľkých Levár u pani prezidentky

  Thumbnail for the post titled: Koledníci Dobrej noviny z Veľkých Levár u pani prezidentky

  Dobrá novina je celoslovenská kolednícka akcia vo vianočnom období, ktorú organizuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. V rámci koledovania sa realizuje aj verejná zbierka určená na podporu humanitárnych a…

 • Mali sme misie

  Thumbnail for the post titled: Mali sme misie

  V adventnom čase roku 2023 sme mali v našej farnosti misie. V nedeľu 10.12. na svätej omši o 10.hod sme privítali medzi nami misionára P. Edwarda Žakowicza CR. Misie sa začali touto sv. omšou…

 • Časopis Posol Božského srdca

  Thumbnail for the post titled: Časopis Posol Božského srdca

  je mesačník slovenských katolíkov so zameraním na ohlasovanie Krista a prehlbovanie viery. Je dobré ho odoberať a čítať. Ako nás informuje pamätná tabuľa na budove fary, tento časopis začal vychádzať…

 • Novembrový dušičkový čas

  Thumbnail for the post titled: Novembrový dušičkový čas

  Začiatok novembra je časom modlitieb za duše zosnulých. Sviatok Všetkých svätých je spomienkou na svätých, ktorí viedli pravý kresťanský život. Žili a zomreli vo viere v Ježiša Krista. Cirkev už po stáročia…

 • Zásvätná púť do Žarošic

  Thumbnail for the post titled: Zásvätná púť do Žarošic

  V posledný septembrový deň sa hŕstka veriacich z našej farnosti vydala na púť do Žarošic. Nazrime do histórie tohto pútnického miesta. Spoľahlivým sprievodcom sú nám informácie čerpané z brožúrky „Zlatá sobota v Žarošiciach.“ Začiatky…

 • Pobožnosť pri hrobe zosnulých kňazov a rehoľných sestier, v minulosti pôsobiacich v našej farnosti

  Thumbnail for the post titled: Pobožnosť pri hrobe zosnulých kňazov a rehoľných sestier, v minulosti pôsobiacich v našej farnosti

  V rámci osláv 290.výročia vysvätenia farského  kostola sme si v nedeľu 17.septembra 2023  pripomenuli ľudí, ktorí v minulosti pôsobili vo farnosti ako kňazi a rehoľné sestry. Zišli sme sa na pobožnosti na novom cintoríne,…

 • Slávnostná svätá omša k 290. výročiu kostola

  Thumbnail for the post titled: Slávnostná svätá omša k 290. výročiu kostola

  Vo Veľkých Levároch si v týchto dňoch pripomíname 290. výročie posvätenia  farského kostola Mena Panny Márie. V nedeľu 10.9.2023 sa v kostole konala slávnosť, na ktorej  farár  P. Jaroslav Kinka CR privítal otca…

 • Prednáška o histórii kostola Mena panny Márie vo Veľkých Levároch 3.septembra 2023

  Thumbnail for the post titled: Prednáška o histórii kostola Mena panny Márie vo Veľkých Levároch 3.septembra 2023

  Kostol Mena Panny Márie vo Veľkých Levároch slúži obyvateľom a návštevníkom obce už 290 rokov. Prečo ho naši predkovia postavili? Kto bol staviteľom kostola?  Ktorých svätcov predstavujú sochy vo výzdobe …

 • Habánske hody vo Veľkých Levároch 2023

  Thumbnail for the post titled: Habánske hody vo Veľkých Levároch 2023

  sme  oslávili v nedeľu 2.júla, teda práve na sviatok Navštívenia Panny Márie u Alžbety, slávnostnou  svätou omšou na priestranstve pred Habánskou kaplnkou. P. Jaroslav Kinka CR v kázni vyzdvihol statočnosť a obetavosť Panny Márie,…

 • Umelecký zážitok z organového koncertu

  Thumbnail for the post titled: Umelecký zážitok z organového koncertu

  Tohtoročné 290. výročie posvätenia kostola mena Panny Márie prišli pozdraviť študenti a pedagógovia Cirkevného konzervatória v Bratislave. Študenti konzervatória účinkovali pod vedením pedagogičiek Mariety Puhovichovej a Márie Králikovej – Zajíčkovej. Koncom  júna…