DESIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (rok B), 9. júna 2024

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Utorok: Spomienka Sv. Barnabáša, apoštola
Štvrtok: Spomienka Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi
Nedeľa: JEDENÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

10.6.2024 – Pondelok:
08:00 h – Za + rodičov Henryku a Jána

11.6.2024 – Utorok:
18:30 h – Za + brata Miroslava, rodičov Aloisa, Irenu, starých rodičov z oboch strán, ostatnú zomrelú a živú rodinu

12.6.2024 – Streda:
18:30 h – Na poďakovanie s prosbou o Božie požehnanie pri príležitosti 25. výročia uzavretia sviatosti manželstva

13.6.2024 – Štvrtok:
18:30 h – Za + Jána, Teréziu Hlavenkových a manžela Jána

14.6.2024 – Piatok:
18:30 h – Za + rodičov Jána, Helenu Šimkových, starých rodičov z oboch strán, ostatnú zomrelú a živú rodinu

15.6.2024 – Sobota:
08:00 h – Za + rodičov Antona, Máriu Kujanových, manžela, brata, švagrinú starých rodičov z oboch strán
15:00 h – Sobáš slečny Soni Staškovej a pána Martina Koteša

16.6.2024 – Nedeľa:
10:00 h – Za farníkov
18:30 h – Za + rodičov Annu, Jozefa a starých rodičov z oboch strán

…………

Na budúcu nedeľu bude zvonček obetovaný na farské investície.

…………