DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (rok B), 2. júna 2024

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Pondelok: Spomienka Sv. Karola Lwangu a spoločníkov mučeníkov
Streda: Spomienka Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníkov
Piatok: Slávnosť NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO
Sobota: Spomienka Nepoškvrneného Srdca preblahoslavenej Panny Márie
Nedeľa: DESIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

3.6.2024 – Pondelok:
08:00 h – Za + manžela Jána a rodičov

4.6.2024 – Utorok:
18:30 h – Za zdravie a Božie požehnanie pre Margitu a Jozefa

5.6.2024 – Streda:
18:30 h – Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého pre Lauru a Tomáša

6.6.2024 – Štvrtok:
18:30 h – Za manžela Jána a rodičov Thormových

7.6.2024 – Piatok:
18:30 h – Za + rodičov Felíciu, Jozefa Fábikových, zosnulých z rodiny Slovákovej, ostatnú zomrelú a živú rodinu

8.6.2024 – Sobota:
08:00 h – Za + Jána Vojačka

9.6.2024 – Nedeľa:
10:00 h – Za farníkov
18:30 h – Za + manželku Máriu, rodičov z oboch strán, ostatnú zomrelú a živú rodinu

…………

Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci a preto svätá spoveď bude každý deň pred svätou omšou alebo po nej.

…………