NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE (rok B), 26. mája 2024

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Štvrtok: Slávnosť NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI
Sobota: Spomienka Sv. Justína, mučeníka
Nedeľa: DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

27.5.2024 – Pondelok:
08:00 h – Za + Kamilu

28.5.2024 – Utorok:
18:30 h – Za + Margitu Bernhauserovú od Ružencového bratstva

29.5.2024 – Streda:
18:30 h – Za + Albína Beláka a ostatnú zomrelú rodinu

30.5.2024 – Štvrtok:
18:00 h – Za + manžela Jána Kalivodu, rodičov z oboch strán, ostatnú zomrelú a živú rodinu

31.5.2024 – Piatok:
18:30 h – Spoločná svätá omša za zosnulých

1.6.2024 – Sobota:
08:00 h – Na príhovor Panny Márie

2.6.2024 – Nedeľa:
10:00 h – Za farníkov
18:30 h – Za + rodičov Holekových, sestru Štefániu, ostatnú zomrelú a živú rodinu

…………

Vo štvrtok máme prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Sv. omša v tento deň bude o 18:00 h a po nej bude procesia obvyklou cestou po dedine. Prosím o prípravu oltárov a výzdobu domov pri ceste. Pripomínam, že každý kresťan katolík je povinný zúčastniť sa sv. omše v tento sviatok. Dievčatá prosím, aby si priniesli košíky s kvetnými lupienkami na posýpanie cesty Pánovi Ježišovi.

Prosím mamičky prvoprijímajúcich detí, a tiež všetkých Vás, ktorí máte možnosť priniesť lupienky z kvetov, aby ste ich priniesli do kostola vo štvrtok pred sv. omšou.

…………

Členov ružencového bratstva a ctiteľov Panny Márie pozývam v sobotu na svätú omšu o 08:00 h a po nej na pobožnosť Fatimskej soboty.

…………

V sobotu sa začína mesiac jún a preto sa celý mesiac pred svätou omšou budeme modliť litánie k Božskému Srdcu. Modlitbu svätého ruženca budeme začínať o 17:50 h.

…………

Minulú nedeľu ste na farské investície obetovali 600 eur. Za tieto vaše milodary vyslovujem srdečné Pán Boh zaplať.

…………

Informujem, že od pondelka si môžete vždy po svätej omši v sakristii nahlasovať úmysly na mesiac júl a august.

…………

Dnes od 17:00 h bude poklona Oltárnej Sviatosti až do večernej svätej omše. V tomto čase bude možnosť pristúpiť aj k sviatosti zmierenia.

…………