NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO (rok B), 19. mája 2024

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Pondelok: Spomienka Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi
Štvrtok: Sviatok NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA
Nedeľa: Slávnosť NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

Úmysly sv. omší:

20.5.2024 – Pondelok:
08:00 h – Za + rodičov Henryku a Jána

21.5.2024 – Utorok:
18:30 h – Za + manželku Ľudmilu Kuníkovú, rodičov z oboch strán, ostatnú zomrelú a živú rodinu

22.5.2024 – Streda:
18:30 h – Za + rodičov Vilmu, Jána Hoďovských, sestru Máriu, švagra Miroslava, synovca Mária, starých rodičov z oboch strán, ostatnú zomrelú a živú rodinu

23.5.2024 – Štvrtok:
18:30 h – Za + z rodiny Šusterovej, Tellárovej, Áčovej

24.5.2024 – Piatok:
18:30 h – Za + rodičov Alojza, Annu Balážových a starých rodičov z oboch strán

25.5.2024 – Sobota:
08:00 h – Za + Henryku a Jána
11:00 h – Sobáš slečny Natálie Čelovskej a pána Mareka Lisoňa
16:00 h – Sobáš slečny Evy Jurkovičovej a pána Patrika Nováka

26.5.2024 – Nedeľa:
10:00 h – Za farníkov
18:30 h – Za + rodičov Vilibalda, Annu Čermákových, brata Ľuboša, ostatnú zomrelú a živú rodinu

…………

Rodičom prvoprijímajúcich detí vyslovujem srdečné Pán Boh zaplať za milodar na kostol vo výške 330 eur.

…………

Na budúcu nedeľu na svätej omši o 10:00 h bude Folklórny súbor Leváranek ďakovať za 20 rokov pôsobenia.

…………

Dnes a na budúcu nedeľu bude od 17:00 h poklona Oltárnej Sviatosti až do večernej svätej omše. V tomto čase bude možnosť pristúpiť aj k sviatosti zmierenia.

…………