SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (rok B), 12. mája 2024

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Utorok: Sviatok SV. MATEJA, APOŠTOLA
Štvrtok: Spomienka Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka
Nedeľa: Slávnosť ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO

Úmysly sv. omší:

13.5.2024 – Pondelok:
08:00 h – Za + manžela Bernarda, ostatnú zomrelú a živú rodinu

14.5.2024 – Utorok:
18:30 h – Za + Pavla, Štefániu, švagra Vladimíra, krstných rodičov, starých rodičov, ostatnú zomrelú a živú rodinu

15.5.2024 – Streda:
18:30 h – Za + rodičov Martina, Františku, rodinu Balážovú, Sivákovú, Bartošovú a Barkociovú

16.5.2024 – Štvrtok:
18:30 h – Za + Henryku pri príležitosti 10. výročia úmrtia

17.5.2024 – Piatok:
18:30 h – Za + manžela Pavla Bojkovského pri príležitosti nedožitých 70 rokov

18.5.2024 – Sobota:
08:00 h – Za + Za zdravie, Božie požehnanie, dary Ducha Svätého pre Michala a jeho rodinu
15:00 h – Sobáš slečny Romany Kleinedlerovej a pána Vladimíra Blažeka

19.5.2024 – Nedeľa:
08:00 h – Za farníkov
18:30 h – Za + manžela Pavla Čiliaka pri príležitosti 20. výročia úmrtia

…………

Na budúcu nedeľu bude zvonček obetovaný na farské investície.

…………

Pripomínam, že máme mesiac máj a preto pred svätou omšou sa modlíme Loretánske litánie k Panne Márii. Modlitbu sv. ruženca začíname o 10 minút skôr.

…………

Prvoprijímajúce deti pozývam na svätú omšu spolu s rodičmi v utorok, stredu a štvrtok o 18:30 h.

…………

V stredu po svätej omši pozývam na posynodálne stretnutie, ktoré bude na fare. Na stretnutí sa môže zúčastniť každý, kto má záujem.

…………

Vo štvrtok od 17:15 h bude poklona Oltárnej Sviatosti.

…………

Dnes a na budúcu nedeľu bude od 17:00 h poklona Oltárnej Sviatosti až do večernej svätej omše. V tomto čase bude možnosť pristúpiť aj k sviatosti zmierenia.

…………

Na budúcu nedeľu bude svätá omša ráno o 8:00 h a večer o 18:30 h.

…………

V dňoch 18. – 20. mája sa bude v Šaštíne konať Turíčna púť. Podrobný program nájdete na nástenke pred kostolom.

…………