ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (rok B), 5. mája 2024

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Štvrtok: Slávnosť NANEBOVSTÚPENIE PÁNA
Nedeľa: SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Úmysly sv. omší:

6.5.2024 – Pondelok:
08:00 h – Za + rodičov Gregorových, Krchňákových, starých rodičov, sestru, švagra, ostatnú zomrelú a živú rodinu

7.5.2024 – Utorok:
18:30 h – Za + rodičov Jolanu, Ľudovíta Pokorných, ostatnú zomrelú a živú

8.5.2024 – Streda:
08:00 h – Za + rodičov Irenu, Aloisa, brata Miroslava, starých rodičov z oboch strán, ostatnú zomrelú a živú rodinu

9.5.2024 – Štvrtok:
08:00 h – Za farníkov
18:30 h – Za + otca Vojtecha, bratov, ostatnú zomrelú rodinu

10.5.2024 – Piatok:
18:30 h – Za + rodičov Štefana, Júliu Parákových, sestry Editu, Evu, Silviu, bratov Petra, Jozefa, švagrov, ostatnú zomrelú a živú rodinu

11.5.2024 – Sobota:
08:00 h – Za + rodičov Karola a Annu, súrodencov Karola, Vladimíra, Tereziu, Vieru a Jozefínu
15:00 h – Sobáš slečny Dariny Tisonovej a pána Andreja Šavola

12.5.2024 – Nedeľa:
10:00 h – Za farníkov
18:30 h – Za + rodičov Joachimu, Jozefa, otca Ladislava, ostatnú zomrelú a živú rodinu

…………

Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke MASMÉDIÁ.

…………

Vo štvrtok máme slávnosť NANEBOVSTÚPENIA PÁNA, je to prikázaný sviatok a preto každý kresťan katolík je povinný sa zúčastniť na svätej omši.

…………

Informujem, že v tomto týždni budú sväté omše v pondelok a v stredu ráno o 8:00 h a vo štvrtok o 8:00 h a večer o 18:30 h.

…………

Dnes a na budúcu nedeľu bude poklona Oltárnej Sviatosti od 17:00 h až do večernej svätej omše. V tomto čase bude možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.

…………

Na budúcu nedeľu o 10:00 h bude v našej farnosti slávnosť Prvého svätého prijímania.

…………

Spoveď pre prvoprijímajúce deti bude v sobotu o 9:30 h. Nácvik detí pred slávnosťou bude pondelok až štvrtok o 16:00 h v kostole.

…………

Spoveď pre rodičov a príbuzných prvoprijímajúcich detí bude každý deň pred svätou omšou alebo po nej.

…………

Upratovanie kostola pred slávnosťou prvého svätého prijímania bude v piatok od 13:00 h. Prosím rodičov prvoprijímajúcich detí o pomoc pri upratovaní a výzdobe kostola.

…………