PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (rok B), 28. apríla 2024

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Pondelok: Sviatok SV. KATARÍNY SIENSKEJ, PANNY A UČITEĽKY CIRKVI, PATRÓNKY EURÓPY
Streda: Spomienka Sv. Jozefa, robotníka
Štvrtok: Spomienka Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi
Piatok: Sviatok SV. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLOV
Nedeľa: ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Úmysly sv. omší:

29.4.2024 – Pondelok:
08:00 h – Za + rodičov Jozefa, Otíliu a švagra Jozefa

30.4.2024 – Utorok:
18:30 h – Za + rodičov Štefana, Teréziu Lukáčkových, súrodencov, vnuka, švagrinú, švagra, starých rodičov z oboch strán, ostatnú zomrelú a živú rodinu

1.5.2024 – Streda:
08:00 h – Za + rodičov Alojza, Barboru Janákových, brata Ivana, starých rodičov z oboch strán, ostatnú zomrelú a živú rodinu

2.5.2024 – Štvrtok:
18:30 h – Na poďakovanie s prosbou o Božie požehnanie pri príležitosti kňazskej vysviacky

3.5.2024 – Piatok:
18:30 h – Za + kňaza Ladislava Filústka

4.5.2024 – Sobota:
08:00 h – Na príhovor Panny Márie

5.5.2024 – Nedeľa:
10:00 h – Za farníkov
18:30 h – Za + rodičov Máriu, Jozefa Volkových, starých rodičov Volkových a Báchorových, ostatnú zomrelú a živú rodinu

…………

V utorok pozývam na svätú omšu o 18:30 h všetky prvoprijímajúce deti spolu s rodičmi.

…………

V stredu začíname mesiac máj, ktorý je zasvätený Panne Márii a preto pozývam na Loretánske litánie, ktoré budú každý deň 10 minút pred svätou omšou. Svätá omša bude ráno o 8:00 h.

…………

Vo štvrtok pred prvým piatkom bude po svätej omši pravidelná poklona.

…………

Ctitelia Božského Srdca budú mať pravidelnú poklonu v piatok po svätej omši.

…………

Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci, preto svätá spoveď bude pred svätou omšou alebo po nej.

…………

Starších a chorých navštívim doma v piatok a sobotu doobeda.

…………

Na budúcu sobotu bude svätá omša pre členov Ružencového bratstva a ctiteľov Panny Márie. Po svätej omši bude pokračovať pobožnosť Fatimskej soboty.

…………

Na budúcu nedeľu si hasiči uctia na svätej omši o 10:00 h svojho patróna Sv. Floriana.

…………

Dnes a na budúcu nedeľu bude poklona Sviatosti Oltárnej od 17:00 h až do večernej svätej omše. V tomto čase bude možnosť pristúpiť aj k sviatosti zmierenia.

…………