ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (rok B), 21. apríla 2024

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Utorok: Spomienka Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka
Štvrtok: Sviatok SV. MARKA, EVANJELISTU
Nedeľa: PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Úmysly sv. omší:

22.4.2024 – Pondelok:
08:00 h – Za + sestru Leokádiu, rodičov, starých rodičov z oboch strán, ostatnú zomrelú rodinu

23.4.2024 – Utorok:
18:30 h – Za + Eriku Bernhauserovú – výročná

24.4.2024 – Streda:
18:30 h – Na poďakovanie s prosbou o Božie požehnanie v ďalšom živote pri príležitosti menín

25.4.2024 – Štvrtok:
18:30 h – Na poďakovanie za Božiu pomoc a ochranu pri príležitosti 20. výročia prijatia sviatosti manželstva a ochranu Panny Márie

26.4.2024 – Piatok:
18:30 h – Spoločná svätá omša za zosnulých

27.4.2024 – Sobota:
08:00 h – Na poďakovanie s prosbou o Božie požehnanie pre syna pri príležitosti narodenín

28.4.2024 – Nedeľa:
10:00 h – Za farníkov
18:30 h – Za + Gizelu Bartošovú – výročná

…………

V utorok od 17:45 h pozývam na Večeradlo s Pannou Máriou.

…………

Prvoprijímajúce deti spolu s rodičmi pozývam na svätú omšu v utorok o 18:30 h.

…………

Vo štvrtok bude poklona Oltárnej Sviatosti od 17:15 h.

…………

Dnes a na budúcu nedeľu pozývam na poklonu Oltárnej Sviatosti od 17:00 h až do večernej svätej omše. V tomto čase bude možnosť pristúpiť aj k sviatosti zmierenia. Dnes sa budeme modliť za kňazské a rehoľné povolania.

…………