TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (rok B), 14. apríla 2024

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Nedeľa: ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA

Úmysly sv. omší:

15.4.2024 – Pondelok:
08:00 h – Za + Štefana Galbu a rodičov z oboch strán

16.4.2024 – Utorok:
18:30 h – Za + rodičov Hollých, ostatnú zomrelú a živú rodinu

17.4.2024 – Streda:
18:30 h – Za + Máriu Višňovskú – výročná

18.4.2024 – Štvrtok:
18:30 h – Za + Emanuela, Rozáliu Pojezdalových, bratov Milana, Jána, Justína, kmotra Jána, švagrov Ladislava, Jozefa, Venca, Felana, Cyrila, švagrinú Štefániu a ostatnú zomrelú a živú rodinu

19.4.2024 – Piatok:
18:30 h – Za + rodičov Annu, Jána Krajčírových, starých rodičov z oboch strán, tety, strýkov, krstného otca, ostatnú zomrelú a živú rodinu

20.4.2024 – Sobota:
08:00 h – Na poďakovanie za Božiu pomoc pri príležitosti sviatosti manželstva, s prosbou o ďalšiu Božiu pomoc a ochranu Panny Márie

21.4.2024 – Nedeľa:
10:00 h – Za farníkov
18:30 h – Na poďakovanie, s prosbou o Božie požehnanie pri príležitosti výročia sobáša

…………

V utorok o 17:45 h pozývam na Večeradlo s Pannou Máriou.

…………

V utorok pozývam na svätú omšu o 18:30 h prvoprijímajúce deti spolu s rodičmi.

…………

V stredu po svätej omši sa bude konať na fare posynodálne stretnutie. Na stretnutí sa môże zúčastniť każdý, kto má záujem. Program stretnutia bude venovaný spoznávaniu encykliky Laudato si.

…………

Vo štvrtok pozývam na poklonu Sviatosti Oltárnej od 17:15 h.

…………

Na budúcu nedeľu bude zvonček obetovaný na farské investície. Po svätých omšiach bude zbierka na náš rehoľný seminár.

…………

Na budúcu nedeľu máme nedeľu Dobrého pastiera a preto bude od 17:00 h poklona oltárnej Sviatosti, kde sa budeme modliť za kňazské a rehoľné povolania.

…………