DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA, NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA (rok B), 7. apríla 2024

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Pondelok: Slávnosť ZVESTOVANIA PÁNA
Štvrtok: Spomienka Sv. Stanislava, biskupa a mučeníka
Nedeľa: TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Úmysly sv. omší:

8.4.2024 – Pondelok:
08:00 h – Na poďakovanie s prosbou o Božie požehnanie pri príležitosti narodenín brata

9.4.2024 – Utorok:
18:30 h – Za + manžela Kazimíra, rodičov z oboch strán, ostatnú zomrelú a živú rodinu

10.4.2024 – Streda:
18:30 h – Za + otca Eduarda a ostatnú zomrelú rodinu

11.4.2024 – Štvrtok:
18:30 h – Za + Oľgu Balážovú – výročná

12.4.2024 – Piatok:
18:30 h – Za + Milana Bulku – výročná

13.4.2024 – Sobota:
08:00 h – Za + Vladimíra Murányiho

14.4.2024 – Nedeľa:
10:00 h – Za farníkov
18:30 h – Za + Štefániu Marečkovú, ostatnú zomrelú a živú rodinu

Dnes máme Nedeľu Božieho Milosrdenstva, a preto bude o 15:00 hodine pobožnosť k Božiemu Milosrdenstvu s vyloženou Sviatosťou Oltárnou.

V utorok 9.4. bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí. Stretnutie sa začne o 18:30 hodine svätou omšou a po nej bude pokračovať. Účasť rodičov je potrebná.