VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA (rok B), 31. marca 2024

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Nedeľa: DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA, NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Úmysly sv. omší:

1.4.2024 – Pondelok:
10:00 h – Na poďakovanie s prosbou o Božie požehnanie pre Kongregáciu Zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša Krista
18:30 h – Za + manžela Pavla Bordáka, dcéru Martušku, sestru, brata, švagriné, švagrov, rodičov z oboch strán

2.4.2024 – Utorok:
18:30 h – Za + manžela Jozefa, dcéru Katku, rodičov Martinkových, Dvoranových, starých rodičov, ostatnú zomrelú rodinu

3.4.2024 – Streda:
18:30 h – Za + rodičov Richarda, Teréziu Blažekových, manžela Jána, ostatnú zomrelú a živú rodinu

4.4.2024 – Štvrtok:
18:30 h – Za + manžela Cyrila Vričana, rodičov Vričanových, Pojezdalových, ostatnú zomrelú a živú rodinu

5.4.2024 – Piatok:
18:30 h – Na poďakovanie s prosbou o Božie požehnanie pri príležitosti narodenín

6.4.2024 – Sobota:
08:00 h – Na príhovor Panny Márie

7.4.2024 – Nedeľa:
10:00 h – Za farníkov
18:30 h – Za + Jaroslava Bernhausera – výročná

……………

Vo štvrtok po svätej omši bude poklona Oltárnej sviatosti.

……………

Ctitelia Božského Srdca budú mať pobožnosť v piatok po svätej omši.

……………

Starších a chorých budem navštevovať v piatok a v sobotu doobeda.

……………

V sobotu pozývam na svätú omšu o 8:00 h členov Ružencového bratstva a ctiteľov Panny Márie. Po svätej omši bude nasledovať pobožnosť Fatimskej soboty.

……………

Na budúcu nedeľu máme Nedeľu Božieho Milosrdenstva, a preto bude o 15:00 h pobožnosť k Božiemu Milosrdenstvu. Deviatnik bude až do piatku pred svätou omšou o 18:00 h a v sobotu pred svätou omšou o 7:45 h svätej omši.

……………

Informujem, že od budúceho týždňa budú sväté omše v týždni o 18:30 hodine. V pondelok a v sobotu budú sväté omše ráno o 8:00 h.

……………

Informujem rodičov, že od budúcej nedele 7.4. až do svätého prijímania bude vždy po svätej omši do 11:30 h nácvik spevu k prvému svätému prijímaniu. Účasť detí bude povinná.

……………

Ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do slávenia liturgie počas Veľkonočného trojdnia a tiež ďakujem hasičom, ktorí strážili Boží hrob a zabezpečili cestu počas procesie.

……………